Silbaš

🕔5. mar 2013

Členovia Dobrovoľného požiarnického spolku v Silbaši mali v sobotu 16. februára v Loveckom dome výročné zasadnutie, ktoré otvoril predseda Obecného hasičského zväzu Báčska Palanka Miroslav Mileticki. Zasadnutie spolku, ktorý má 138 členov, viedol Samuel Žiak. O vlaňajšej práci povedali, že

Čitať viac

Silbaš

🕔5. mar 2013

Silbašskí poľnohospodári mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky, ktoré v januári prebiehali v miestnostiach ZŠ bratov Novakovcov. Tak Vlada Paripović z novosadského Inštitútu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo informoval, aké hybridy a odrody ponúka NS Seme, Ivan Krošlák z podniku

Čitať viac

NAJVÄČŠIA MAKETA NA BALKÁNE

🕔5. mar 2013

NAJVÄČŠIA MAKETA NA BALKÁNE. Od 25. februára do 3. marca vo vestibule divadelnej sály v organizácii Strediska pre kultúru Stará Pazova bola vystavená najväčšia maketa na Balkáne pod názvom Svet vôkol nás. Autorom veľkej makety mesta, ktorá znázorňuje život a

Čitať viac

Aj naďalej dominuje mortalita

🕔14. feb 2013

To, že počet obyvateľov Jánošíka urýchlene klesá, už sme viackrát konštatovali. Jednou zo základných príčin okrem čoraz prítomnejších migrácií sú aj negatívne demografické pohyby, čiže mortalita prevyšujúca natalitu. Tak tomu bolo aj vlani. Z osobitnej evidencie, ktorú jánošícka matrikárka Verona

Čitať viac

Obľúbené podujatie

🕔14. feb 2013

Tradičný duchovno-nábožný čajový večierok, ktorý usporadúva slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kysáči, patrí medzi obľúbené podujatia v dedine. Tohto roku sa uskutočnil vo štvrtok 7. februára v miestnostiach na fare. Ani tentoraz večierok neprešiel bez hostí, ktorí pricestovali z Erdevíka. Prítomných

Čitať viac

Aktivity primerané možnostiam

🕔14. feb 2013

V sobotu 9. februára v priestoroch Slovenského národného domu prebiehalo výročné zhromaždenie kysáčskych starobných penzistov. Na zasadnutí sa zúčastnil značný počet nielen členov tejto miestnej organizácie, ale aj hostí z Mestskej organizácie starobných penzistov Nový Sad a penzistov z Telepu a Rumenky, s ktorými Kysáčania najviac spolupracujú.

Čitať viac

MAČKARE 2013

🕔14. feb 2013

MAČKARE 2013 V GOLUBINCIACH. Na tradičnom podujatí Mačkare občania Golubiniec znázorňujú starodávne magicko-náboženské obrady, na ktoré si s osobitným nadšením chystajú primerané masky. Tohtoročné Mačkare trvali štyri dni, od 8. do 11. februára, a v rámci nich prebiehal i maškarný bál a karneval. Ako povedal

Čitať viac

Zavádzajú poriadok v predškolskej ustanovizni

🕔14. feb 2013

Na úvod 11. zasadnutia Zhromaždenia obce Alibunár vo štvrtok 7. februára výborníci verifikovali mandát Sergeja Simonovića (DS) namiesto Zlatana Vujinića (DSS), ktorý je zvolený do obecnej rady. Osobitnú pozornosť výborníkov vyvolal návrh na zmenu Správnej rady Predškolskej ustanovizne Poletarac, ktorá

Čitať viac

Lehotského sympatia

🕔14. feb 2013

Prvý školený maliar z radov vojvodinských Slovákov Karol Miloslav Lehotský (1879 – 1929) si naozaj vedel skomplikovať život. Hoci pochádzal zo šľachtickej rodiny Lehotských, narodil sa v Laliti ako siedme dieťa v rodine učiteľa Lehotského. Potom čo nadobudol základné vzdelanie

Čitať viac

Zreňanin

🕔14. feb 2013

Primátor mesta Zreňanin Mr. Ivan Bošnjak odovzdal najlepším študentom a žiakom zmluvy o udelení finančných prostriedkov na školský rok 2012/2013. Podmienky súbehu tohto roku splnilo 84 študentov a dvaja stredoškoláci. V nasledujúcich deviatich mesiacoch z mestského rozpočtu budú mesačne dostávať

Čitať viac