V roku osláv pribudlo hasičské vozidlo

🕔14. mar 2013

Vlani, v roku jubilejnom – Dobrovoľný hasičský spolok Hložany oslávil 80. výročie založenia – si konečne hložianski požiarnici obstarali vlastné vozidlo na hasenie požiarov. Kúpili ho vďaka finančnej pomoci, t. j. pôžičky od firmy Hlaceul majiteľa Pavla Žemberyho. Tento údaj akosi

Čitať viac

Dujú nové hospodárske vánky

🕔14. mar 2013

Zreňanin je dnes najväčšie mesto v srbskej časti Banátu a administračné, hospodárske a kultúrne stredisko Stredobanátskeho obvodu. V minulosti mesto bolo známe predovšetkým podľa potravinárskeho priemyslu, avšak z niekdajších priemyselných gigantov dobré meno si zachovali iba Dijamant a Mlekoprodukt, čiastočne aj Žitoprodukt.

Čitať viac

Pivnica

🕔14. mar 2013

Pretože najnovšie obdobie v Pivnici poznačili početné krádeže presahujúce viacročný priemer, Rada Miestneho spoločenstva rozhodla v spolupráci s patričnými orgánmi vyzvať spoluobčanov, aby sa na odhaľovaní zlodejov zúčastnili i sami. Rada MS zvlášť vyzdvihuje, že medzi podozrivé osoby zaraďuje rôznych zberateľov milodarov, predavačov tovaru

Čitať viac

Bum-bum-bum!

🕔14. mar 2013

Chýrečný rakúsky extrémny športovec Felix Baumgartner, ktorý prekonal niekoľko planetárnych rekordov (o. i. zoskočil z doteraz najväčšej výšky voľným pádom), oznámil, že má 44 rokov a už nemieni skákať. Na rozdiel od týchto našich, ktorí skáču – stále hlbšie –

Čitať viac

Život je cesta, my sme len pútnici…

🕔14. mar 2013

Vojlovičania sa v nedeľu 24. februára na slávnostných bohoslužbách rozlúčili s pánom farárom Martinom Bajzom, ktorý odišiel na nové pôsobisko do cirkevného zboru Kovačica II. Hovorí sa, že život je zmena, pričom to zvlášť platí pre kňazov. V apoštolskom poslaní

Čitať viac

Dominovali hrubé klobásy

🕔14. mar 2013

Tradičná 23. v poradí aradáčska klobasiáda podľa zvyku prebiehala v sobotu najbližšiu Medzinárodnému dňu žien, čiže 9. marca. O titul najlepšej aradáčskej klobásy sa tohto roku uchádzalo 27 vzoriek tejto špeciality. Po kvalifikáciách do finále postúpilo 12. Degustačná komisia ako

Čitať viac

Svetový deň modlitieb

🕔14. mar 2013

PADINA. Program Svetového dňa modlitieb odznel aj vo veľkej zborovej sieni na farskom úrade v Padine. Tradične v prvý marcový piatok ho predniesli členky Oltárneho krúžku žien, cirkevnej správy a cirkevného spevokolu. Po úvodných slovách pána farára Jána Cicku odzneli modlitby za

Čitať viac

Direkcia ako ústredná téma

🕔14. mar 2013

Vo štvrtok 7. marca sa uskutočnilo 11. zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica, na ktorom sa zúčastnilo tridsaťšesť výborníkov. Po úvodných slovách predsedu ZO Jána Puškára a schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia výborníci rokovali o šiestich bodoch, medzi ktorými bol aj návrh

Čitať viac

Ako vychovávať národ?

🕔14. mar 2013

V súčasnej dobe sa učíme práci na počítači a prostredníctvom internetu sa informujeme o novinkách doma a vo svete. Na informovanie a edukáciu nám slúžia aj iné masové médiá: rozhlas, televízia a tlač. Vedomosti si k tomu môžeme (ak chceme) dopĺňať knihami, zriedkavejšie na seminároch, prednáškach a tribúnach.

Čitať viac

🕔14. mar 2013

POZORNOSŤ PRE VOLONTÉRKY. Obecná organizácia Červeného kríža v Báčskom Petrovci nezabudla na volontérky (na snímke) zapojené do programu Starostlivosť o starých a v piatok 8. marca vo svojich miestnostiach usporiadala pre nich príležitostné posedenie. Tajomníčka tejto humanitárnej organizácie Tatiana Cerovská

Čitať viac