Ak nič iné, tak aspoň nádej

🕔11. apr 2013

Až na výstredné počasie štvrtý tohtoročný mesiac sa začal takmer obvykle. Na najväčšej vysokoškolskej ustanovizni v Srbsku – Fakulte technických vied (FTV) v Novom Sade sa začiatkom apríla po siedmy raz stretli predstavitelia hospodárstva a študenti záverečných ročníkov viacerých technických odborov. Záujem bol

Čitať viac

ČLENOVIA KUS BRATSTVO Z HAJDUŠICE

🕔11. apr 2013

ČLENOVIA KUS BRATSTVO Z HAJDUŠICE v nedeľu 7. apríla navštívili ustanovizeň pre ubytovanie a opateru starých osôb Národný domov vo Vladimirovci, kde jeho obyvateľom predviedli krátky program (na fotografii), a potom s nimi pobudli v rozhovore a kamarátení. Hostia neskrývali

Čitať viac

Plánujú ďalšie podujatia

🕔11. apr 2013

Degustácia klobás a výber najlepšej aradáčskej klobásy predstavuje vrchol ročnej činnosti aradáčskeho združenia milovníkov klobás, ktorý počas celého roka zaznamenáva čulú činnosť. Tak sa vlani hneď po degustácii dali do práce a zorganizovali rovnanie ciest v aradáčskom chotári. Neskoršie boli

Čitať viac

Sedem princípov rovnoprávnosti

🕔11. apr 2013

Témou prezentácie projektu, do ktorého sa zapojil aj miestny Klub hospodárov a sekcia pre podnikanie žien Združenia podnikateľov Petrovec 1842, v piatok 5. apríla v Podnikateľskom a inovačnom centre boli nové štandardy, čiže 7 princípov OSN pre ženy, ktoré by sa mali uplatňovať

Čitať viac

Letné brigády v Petrovci

🕔11. apr 2013

Vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec sa v sobotu popoludní 6. apríla uskutočnilo stretnutie predstaviteľov miestnych mládežníckych organizácií s mládežníkmi z Báčskopetrovskej obce a okolia. Väčšina z týchto mladých ľudí sem prišla s cieľom začleniť sa do mládežníckeho družstva a získať príležitosť zarobiť si ten-ktorý dinár.

Čitať viac

DLHÁ ZIMA

🕔11. apr 2013

DLHÁ ZIMA, VEĽA SNEHU A DAŽĎOV zanechali stopy na vozovkách v Báčskom Petrovci a v nemalej miere dopomohla aj hustá premávka ťažkých nákladných áut. Zvlášť to vidno v strede osady, na regionálnej ceste od gymnázia po Vrbaru (na fotografii), kde sa asfalt na vozovke

Čitať viac

V PRIESTOROCH MS

🕔11. apr 2013

V PIVNIČNÝCH PRIESTOROCH MIESTNEHO SPOLOČENSTVA občania Báčskeho Petrovca (na fotografii) si od utorka 26. marca mohli prebrať kolíky a tabuľky na označenie svojich pozemkov a parciel v stavebnej časti osady. Podľa pokynov predstaviteľov belehradského podniku Mapsoft, ktorý vykonáva práce nového premeriavania chotára a osady v rámci

Čitať viac

Šíd

🕔11. apr 2013

Na zasadnutí Zhromaždenia obce Šíd v utorok 2. apríla výborníci prerokovali 44 bodov rokovacieho programu. Hlavne šlo o správy o vlaňajšej práci a o plány práce na rok 2013 všetkých piatich verejných podnikov, ako aj o správy o činnosti desiatich miestnych spoločenstiev, ktoré tieto dokumenty doručili

Čitať viac

NOVÉ STROMY PRE SLOVENSKÝ PARK

🕔11. apr 2013

NOVÉ STROMY PRE SLOVENSKÝ PARK. Verejný komunálny podnik Standard v Šíde v apríli zabezpečil 117 000 dinárov na kúpu sadeníc lipy, jaseňa, brezy, duba a borovičky. V týchto dňoch ich vysadia predovšetkým a v najväčšom počte v Slovenskom parku v Šíde, v ktorom sa nedávno stala nehoda,

Čitať viac

VO VEĽKONOČNÝ PONDELOK

🕔11. apr 2013

VO VEĽKONOČNÝ PONDELOK v evanjelickom kostole v Slankamenských Vinohradoch privítali hostí z nórskeho partnerského mesta Haparanda. K návšteve prispela rodina Kallionemiová, Kalle a Vierka, inak pazovská rodáčka. Táto rodina sa už pred rokmi pričinila o to, že cirkevné zbory v Haparande a Pazove (spolu s fíliou v Sl.

Čitať viac