Šíd

🕔11. apr 2013

Na zasadnutí Zhromaždenia obce Šíd v utorok 2. apríla výborníci prerokovali 44 bodov rokovacieho programu. Hlavne šlo o správy o vlaňajšej práci a o plány práce na rok 2013 všetkých piatich verejných podnikov, ako aj o správy o činnosti desiatich miestnych spoločenstiev, ktoré tieto dokumenty doručili

Čitať viac

NOVÉ STROMY PRE SLOVENSKÝ PARK

🕔11. apr 2013

NOVÉ STROMY PRE SLOVENSKÝ PARK. Verejný komunálny podnik Standard v Šíde v apríli zabezpečil 117 000 dinárov na kúpu sadeníc lipy, jaseňa, brezy, duba a borovičky. V týchto dňoch ich vysadia predovšetkým a v najväčšom počte v Slovenskom parku v Šíde, v ktorom sa nedávno stala nehoda,

Čitať viac

VO VEĽKONOČNÝ PONDELOK

🕔11. apr 2013

VO VEĽKONOČNÝ PONDELOK v evanjelickom kostole v Slankamenských Vinohradoch privítali hostí z nórskeho partnerského mesta Haparanda. K návšteve prispela rodina Kallionemiová, Kalle a Vierka, inak pazovská rodáčka. Táto rodina sa už pred rokmi pričinila o to, že cirkevné zbory v Haparande a Pazove (spolu s fíliou v Sl.

Čitať viac

SEMIFINÁLE TRUBAČSKÝCH ORCHESTROV

🕔11. apr 2013

SEMIFINÁLE TRUBAČSKÝCH ORCHESTROV Vojvodiny a Belehradu pre účasť na Dragačevskom sneme bude tohto roku prebiehať 23. júna v Padine.  Po troch úspešných ročníkoch v Kovačici štvrtá súťaž sa uskutoční v Padine. Súťažiť budú orchestre v pionierskej, mládežníckej a seniorskej konkurencii. Každá kapela má šesť minút v súťažnej

Čitať viac

Pestrý kalendár podujatí

🕔11. apr 2013

Vo štvrtok 28. marca sa uskutočnilo zasadnutie oslavného a organizačného výboru 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča, ktoré viedla predsedníčka Ľudmila Berediová-Stupavská. Rokovalo sa o konkrétnych dátumoch súvisiacich s oslavami výročia. Tak napríklad spresnili, že z príležitosti 80. narodenín učiteľa Michala

Čitať viac

KONEČNE NOVÝ CHODNÍK

🕔11. apr 2013

KONEČNE NOVÝ CHODNÍK. Časť Ulice Matiju Gubca v Šíde  sa nemohla pochváliť údržbou a výstavbou komunálnych objektov. Hoci sa asfaltka vybudovaná pred tridsiatimi rokmi takmer úplne rozpadla, túto ulicu nezaradili ani do programu rekonštrukcie ciest realizovaného v minulom roku, keď asfaltovali viac ako 40 kilometrov

Čitať viac

Akceptujú priania návštevníkov

🕔11. apr 2013

Turistisko-rekreačné stredisko Petroland – podľa slov riaditeľa Stanislava Štefánika – tohtoročnú sezónu plánuje začať už  27. apríla, k čomu iste neprospeje chladné počasie v marci a ešte aj začiatkom apríla. – Akvapark sme plánovali otvoriť už na sklonku apríla. Počasie nám nejde vhod

Čitať viac

Ústava dlho čakala na schválenie

🕔11. apr 2013

Pri pohľade do dejín Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku (predtým Juhoslávii) treba povedať, že sa cirkevné vedenie hneď po utvorení Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov usilovalo o schválenie svojho najvyššieho zákonného aktu, ktorým by sa stanovila náboženská a národnostná autonómia a sloboda

Čitať viac

Kysáč

🕔11. apr 2013

Na výročnej schôdzi Obecnej organizácie Červeného kríža Nového Sadu, ktorú usporiadali vo Zväze samostatných syndikátov, Kysáčania získali pozoruhodné uznania. Zlatý odznak Červeného kríža Srbska získala profesorka Katarína Vrbovská a škôlka Lienka, strieborný odznak dostal aktivista a člen predsedníctva Miestnej organizácie Červeného kríža

Čitať viac

VEĽKÚ NOC AKO SVIATOK VZKRIESENIA

🕔11. apr 2013

VEĽKÚ NOC AKO SVIATOK VZKRIESENIA Ježiša Krista oslavujú všetci kresťania. V kysáčskom evanjelickom chráme vo Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok tiež usporiadali slávnostné bohoslužby. Kázal velebný pán Ondrej Marčok, farár kysáčsky. K slávnosti prispel i spevokol, ako i mládežník Ivan Klinko. Spevokol nacvičila

Čitať viac