Na rozhraní storočí

🕔26. mar 2013

Na sklonku dvadsiateho a na začiatku tohto storočia nasledovali roky  intenzívneho rastu a rozvoja Novosadského veľtrhu. Tak v období rokov 1980 a 1989 štartovali nové, tematické veľtrhy: stavebníctva, vodného hospodárstva, pekárstva, malého hospodárstva, jarné a novoročné jarmoky. Od roku 1992 do roku 1996

Čitať viac

DEŇ PRED ZAČIATKOM

🕔26. mar 2013

DEŇ PRED ZAČIATKOM kalendárnej jari, vrtošivej a divnej, v Novom Sade 19. marca začala oveľa krajšia Novosadská jar. Ekologické, hospodárske a turistické podujatie do tradičných priestorov Športovo-podnikateľského strediska Vojvodina prilákalo približne 230 vystavovateľov kvetov, sadeníc, suvenírov, medu a zdravotne bezpečných potravín, domáceho náradia,

Čitať viac

ZMLUVA

🕔26. mar 2013

ZMLUVU O SUFINANCOVANÍ PROJEKTU na úpravu a zlepšenie komunálnej infraštruktúry v stredu 20. marca v priestoroch vlády v Belehrade podpísali v mene Ministerstva stavebníctva a urbanizmu minister Velimir Ilić a v mene Obce Stará Pazova predseda Đorđe Radinović. Prostriedky v hodnote sedem miliónov dinárov použijú na dokončenie výstavby

Čitať viac

Aktivity ako perly v náhrdelníku

🕔26. mar 2013

Členky Ženského spolku v Kovačici si už začiatkom roka stanovili plány a program práce, vytýčili si úlohu robiť účinnejšie a produktívnejšie ako v predchádzajúcom období. Vo svojich miestnostiach sa pravidelne stretávajú každý pondelok a piatok, kde do ručných prác vtkávajú

Čitať viac

SPOLKÁRI PETROVSKEJ DRUŽINY: Potrebujú viac členov

🕔26. mar 2013

Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina v súčasnosti kvituje čulú činnosť v rámci folklórnych, speváckych, hudobných sekcií, ako i v divadelnej. Pracujú v miestnostiach budovy Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec, kde sa pravidelne stretajú a nacvičujú. Stretli sa tu aj v stredu 20. marca na výročnom spolkovom zasadnutí, predovšetkým aby zhodnotili

Čitať viac

Kysáč

🕔21. mar 2013

Základná organizácia Červeného kríža v Kysáči v spolupráci s družstvom a Ústavom pre transfúziu krvi v Novom Sade v pondelok 18. marca zorganizovala akciu dobrovoľného darcovstva krvi, ktorá prebiehala v miestnostiach Roľníckeho družstva. Prihlásilo sa 44 darcov, z čoho 4 odmietli, takže vzácnu tekutinu

Čitať viac

Evanjelici tvoria samostatnú jednotku

🕔21. mar 2013

Zhruba 60 % obyvateľov Ľuby je slovenskej národnosti, z čoho, ako hovorí farár zboru SEAVC v Erdevíku Ján Vida (rodom z Kulpína), ktorý obsluhuje aj fíliu v tejto malej skromnej dedinke, 90 % patrí do Slovenskej evanj. cirkvi. Ostatní tamojší Slováci sú vraj, z hľadiska

Čitať viac

Kto bude vlastniť Dom penzistov

🕔21. mar 2013

Petrovskí penzisti sa začali zamestnávať otázkou vlastníctva štátnych nehnuteľností Domu penzistov, v ktorej sídli miestna organizácia penzistov. V náznakoch sa zjavili aj obavy, že by dôchodcovia mohli utratiť svoj kútik, kde sa pravidelne stretávajú. Komasácia, ktorá v súčasnosti prebieha v Báčskom Petrovci, sa týka nielen

Čitať viac

Alternatívne využitie rastlinných odpadkov

🕔21. mar 2013

Podiel biomasy na produkcii energie sa vo svete stále zvyšuje. Jednak v snahe znížiť dovoz energie a jednak preto, že sa ceny palív stále zvyšujú. Veľkým zdrojom biomasy sú práve naše polia a rastlinné odpadky, ktoré možno energeticky účinne použiť na výrobu

Čitať viac

Náročnejšia paleta podujatí

🕔21. mar 2013

Napriek sneženiu a neschodným cestám predstaviteľky spolkov žien sa v piatok 15. marca stretli na výročnom zhromaždení. Zasadnutie aj tentoraz prebiehalo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade za prítomnosti veľvyslanca Jána Varšu, jeho manželky Viery a konzulky Kataríny Stehlíkovej. Prítomných na výročnom zhromaždení privítala

Čitať viac