Bum-bum-bum!

🕔14. mar 2013

Chýrečný rakúsky extrémny športovec Felix Baumgartner, ktorý prekonal niekoľko planetárnych rekordov (o. i. zoskočil z doteraz najväčšej výšky voľným pádom), oznámil, že má 44 rokov a už nemieni skákať. Na rozdiel od týchto našich, ktorí skáču – stále hlbšie –

Čitať viac

Život je cesta, my sme len pútnici…

🕔14. mar 2013

Vojlovičania sa v nedeľu 24. februára na slávnostných bohoslužbách rozlúčili s pánom farárom Martinom Bajzom, ktorý odišiel na nové pôsobisko do cirkevného zboru Kovačica II. Hovorí sa, že život je zmena, pričom to zvlášť platí pre kňazov. V apoštolskom poslaní

Čitať viac

Dominovali hrubé klobásy

🕔14. mar 2013

Tradičná 23. v poradí aradáčska klobasiáda podľa zvyku prebiehala v sobotu najbližšiu Medzinárodnému dňu žien, čiže 9. marca. O titul najlepšej aradáčskej klobásy sa tohto roku uchádzalo 27 vzoriek tejto špeciality. Po kvalifikáciách do finále postúpilo 12. Degustačná komisia ako

Čitať viac

Svetový deň modlitieb

🕔14. mar 2013

PADINA. Program Svetového dňa modlitieb odznel aj vo veľkej zborovej sieni na farskom úrade v Padine. Tradične v prvý marcový piatok ho predniesli členky Oltárneho krúžku žien, cirkevnej správy a cirkevného spevokolu. Po úvodných slovách pána farára Jána Cicku odzneli modlitby za

Čitať viac

Direkcia ako ústredná téma

🕔14. mar 2013

Vo štvrtok 7. marca sa uskutočnilo 11. zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica, na ktorom sa zúčastnilo tridsaťšesť výborníkov. Po úvodných slovách predsedu ZO Jána Puškára a schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia výborníci rokovali o šiestich bodoch, medzi ktorými bol aj návrh

Čitať viac

Ako vychovávať národ?

🕔14. mar 2013

V súčasnej dobe sa učíme práci na počítači a prostredníctvom internetu sa informujeme o novinkách doma a vo svete. Na informovanie a edukáciu nám slúžia aj iné masové médiá: rozhlas, televízia a tlač. Vedomosti si k tomu môžeme (ak chceme) dopĺňať knihami, zriedkavejšie na seminároch, prednáškach a tribúnach.

Čitať viac

🕔14. mar 2013

POZORNOSŤ PRE VOLONTÉRKY. Obecná organizácia Červeného kríža v Báčskom Petrovci nezabudla na volontérky (na snímke) zapojené do programu Starostlivosť o starých a v piatok 8. marca vo svojich miestnostiach usporiadala pre nich príležitostné posedenie. Tajomníčka tejto humanitárnej organizácie Tatiana Cerovská

Čitať viac

Jánošík – Hajdušica

🕔14. mar 2013

Svetový deň modlitieb oslávili aj v evanjelických cirkevných zboroch v Jánošíku a Hajdušici. V Hajdušici program pripravili členky Oltárneho krúžku žien a v Jánošíku členky spevokolu Glória a matky tohtoročných konfirmandov. Program v Jánošíku obohatil aj spevokol cirkevnej mládeže a

Čitať viac

Novým richtárom je Ján Slávik

🕔14. mar 2013

Po voľbách na členov Rady a Dozornej rady Miestneho spoločenstva Kysáč, ktoré boli 24. februára, novozvolení členovia sa stretli na konštitutívnom zasadnutí v stredu 6. marca. Zvolili čelných ľudí rád, a potom na ďalšom zasadnutí aj členov komisií RMS. Za predsedu RMS, čiže

Čitať viac

Padina

🕔14. mar 2013

Program Svetového ekumenického dňa modlitieb, ktorý tohto roku pripravili kresťanské ženy z Francúzska, realizoval sa aj vo veľkej zborovej sieni na farskom úrade v Padine za účasti členiek Oltárneho krúžku žien, cirkevnej správy a cirkevného spevokolu. Po úvodných slovách pána

Čitať viac