Kvalitnejšie služby na oddelení rádiológie

🕔19. mar 2013

V Dome zdravia Dr. Mladena Stojanovića v Báčskej Palanke nedávno digitalizovali zariadenia na oddelení rádiológie. Nové vybavenie stálo 3,7 milióna dinárov, z čoho prevažnú časť (3 milióny) poskytla obec z obecných rozpočtových zásob a 700-tisíc vložil Dom zdravia. Doteraz na oddelení rádiológie používali staré

Čitať viac

Do konca roka 200 nových pracovných miest

🕔19. mar 2013

Medzinárodný cestný transport, uskladňovanie a distribúcia tovaru, – to sú iba niektoré z činností, ktorými sa zaoberá spoločnosť Milšped, vedúci logistický systém v regióne. Prevádzkové haly Milšpedu sú umiestnené v Krnješevciach, jednej zo staropazovských priemyselných zón. Spoločnosť Milšped v týchto dňoch začala druhú fázu výstavby objektov

Čitať viac

Úspešná činnosť drobnochovateľov

🕔15. mar 2013

Výročné zasadnutie Združenia drobnochovateľov v sobotu 9. marca otvoril predseda Vladimír Abrahám, ktorý podal správu o vlaňajšej činnosti a plán práce na bežný rok. Ako v správe uviedol, združenie toho času má 65 členov, a to nielen z Petrovca, ale i z Nového Sadu, Futogu, Selenče, Sirigu,

Čitať viac

Kovačica

🕔15. mar 2013

Prednášku o geneticky modifikovaných rastlinách v sobotu 2. marca vo veľkej sieni Miestneho spoločenstva zorganizoval Obecný výbor Komunistickej strany v Kovačici. Prednášateľmi boli Nikola Aleksić, riaditeľ Ekologického hnutia Nového Sadu, a z Komunistickej strany Nataša Radulovićová a Josip Broz Joška, vnuk prezidenta SFRJ Josipa Broza Tita.

Čitať viac

Kukučín román písal v studenej ambulancii

🕔15. mar 2013

Martin Kukučín (1860 – 1928) ako spisovateľ patrí k významným predstaviteľom slovenského literárneho realizmu. V súkromnom živote, vlastným menom Matej Bencúr, bol lekár a humanista. Pochádzal zo zemianskej rodiny z Jasenovej. Po skončení evanjelického gymnázia v Revúcej a Martine, vyššieho gymnázia v Kežmarku a Šoproni,  lekársku fakultu skončil v Prahe.

Čitať viac

Pestúnska starostlivosť

🕔15. mar 2013

Stredisko pre sociálnu prácu a občania v spolupráci s Obcou Báčsky Petrovec v rámcoch zákonných možností a predpisov sa úspešne zapojili do procesu pestúnskej starostlivosti. Pri tej príležitosti 11. marca 2013 vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec prebiehalo slávnostné udelenie potvrdení pestúnskym

Čitať viac

Stará Pazova

🕔14. mar 2013

Začiatkom marca v chotári Vojky, v bezprostrednej blízkosti kanálu Veľký Begej, označili lokality, kde sa predpokladá, že ležia kazetové bomby, ktoré zostali z obdobia NATO agresie roku 1999. Odborníci na deaktivovanie výbušnín za prítomnosti predstaviteľov Obce Stará Pazova hneď označili nebezpečnú lokalitu. Projekt na

Čitať viac

Za sebou majú úspešný rok

🕔14. mar 2013

Rok 2012 pre Spolok petrovských žien (SPŽ) bol rokom prvého okrúhleho jubilea – uplynulo 10 rokov od obnovenia spolku. Petrovské ženy výročie primerane oslávili a rovnako tak, ako to robievali i v rokoch minulých, boli činné vo viacerých oblastiach: vydali receptár, usporiadali slávnostnú

Čitať viac

Písané svedectvo dejín spolku

🕔14. mar 2013

V sobotu 9. marca bola jubilejná výročná schôdza Dobrovoľného požiarnického spolku Kysáč. Prítomní hasiči a ich početní hostia si pripomenuli 80. výročie založenia a DHS vydal z tej príležitosti brožúru, v ktorej spracovali dejiny spolku. Snemovanie malo všetky prvky takéhoto podujatia. Okrem minuloročnej činnosti sa

Čitať viac

ZMIZLI VÁZY NA KYSÁČSKOM CINTORÍNE

🕔14. mar 2013

ZMIZLI VÁZY NA KYSÁČSKOM CINTORÍNE. Nemilo boli prekvapení viacerí Kysáčania, keď nedávno navštívili hrobky svojich najmilších a zistili, že vázy, do ktorých priniesli kvety, nie sú na svojom mieste. Zaúradovali totiž lúpežníci či skôr vandali, čo sa nestalo prvýkrát na kysáčskom

Čitať viac