Direkcia ako ústredná téma

🕔14. mar 2013

Vo štvrtok 7. marca sa uskutočnilo 11. zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica, na ktorom sa zúčastnilo tridsaťšesť výborníkov. Po úvodných slovách predsedu ZO Jána Puškára a schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia výborníci rokovali o šiestich bodoch, medzi ktorými bol aj návrh

Čitať viac

Ako vychovávať národ?

🕔14. mar 2013

V súčasnej dobe sa učíme práci na počítači a prostredníctvom internetu sa informujeme o novinkách doma a vo svete. Na informovanie a edukáciu nám slúžia aj iné masové médiá: rozhlas, televízia a tlač. Vedomosti si k tomu môžeme (ak chceme) dopĺňať knihami, zriedkavejšie na seminároch, prednáškach a tribúnach.

Čitať viac

🕔14. mar 2013

POZORNOSŤ PRE VOLONTÉRKY. Obecná organizácia Červeného kríža v Báčskom Petrovci nezabudla na volontérky (na snímke) zapojené do programu Starostlivosť o starých a v piatok 8. marca vo svojich miestnostiach usporiadala pre nich príležitostné posedenie. Tajomníčka tejto humanitárnej organizácie Tatiana Cerovská

Čitať viac

Jánošík – Hajdušica

🕔14. mar 2013

Svetový deň modlitieb oslávili aj v evanjelických cirkevných zboroch v Jánošíku a Hajdušici. V Hajdušici program pripravili členky Oltárneho krúžku žien a v Jánošíku členky spevokolu Glória a matky tohtoročných konfirmandov. Program v Jánošíku obohatil aj spevokol cirkevnej mládeže a

Čitať viac

Novým richtárom je Ján Slávik

🕔14. mar 2013

Po voľbách na členov Rady a Dozornej rady Miestneho spoločenstva Kysáč, ktoré boli 24. februára, novozvolení členovia sa stretli na konštitutívnom zasadnutí v stredu 6. marca. Zvolili čelných ľudí rád, a potom na ďalšom zasadnutí aj členov komisií RMS. Za predsedu RMS, čiže

Čitať viac

Padina

🕔14. mar 2013

Program Svetového ekumenického dňa modlitieb, ktorý tohto roku pripravili kresťanské ženy z Francúzska, realizoval sa aj vo veľkej zborovej sieni na farskom úrade v Padine za účasti členiek Oltárneho krúžku žien, cirkevnej správy a cirkevného spevokolu. Po úvodných slovách pána

Čitať viac

Náročné plány a reálne možnosti

🕔14. mar 2013

Členovia Rady Miestneho spoločenstva Kulpín sa stretli začiatkom marca na svojom 8. zasadnutí. Tentoraz rozoberali správy o práci a aktivitách orgánov MS, ako aj o hospodárení v roku 2012. Rokovali aj o prácach plánovaných na tento rok. V diskusii vzťahujúcej

Čitať viac

V Maďarsku vystavovali aj Petrovčania

🕔14. mar 2013

Od 28. februára do 3. marca 2013 prebiehal Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu v hlavnom meste Maďarska. Svoje turistické potenciály v Budapešti  prezentovali aj Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec a združenie Petrovillage. V piatok 1. a sobotu 2. marca návštevníci stánku TO Vojvodiny

Čitať viac

NA JAMY NEĎALEKO HAJDUŠICE

🕔14. mar 2013

NA JAMY NEĎALEKO HAJDUŠICE, ktorú tamojší športoví rybári mienia pozmeniť na rybársku vodu, koncom februára zletelo päť labutí hrdo plávajúcich vo vode budúceho jazierka. Čas ukáže, či si tento priestor zvolili za svoje trvalé bydlisko, alebo sa iba zastavili trochu

Čitať viac

Čas píše príbehy

🕔14. mar 2013

Každý, kto 8. marca zavítal na webovú stránku Novosadského veľtrhu, nemohol prehliadnuť oznámenie na pravej strane: ešte 70 dní do jubilejného 80. Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu. Nie je to však jediné jubileum, ktoré tohto roku oslávi náš najstarší veľtrh považovaný za

Čitať viac