Stará Pazova

🕔14. mar 2013

Začiatkom marca v chotári Vojky, v bezprostrednej blízkosti kanálu Veľký Begej, označili lokality, kde sa predpokladá, že ležia kazetové bomby, ktoré zostali z obdobia NATO agresie roku 1999. Odborníci na deaktivovanie výbušnín za prítomnosti predstaviteľov Obce Stará Pazova hneď označili nebezpečnú lokalitu. Projekt na

Čitať viac

Za sebou majú úspešný rok

🕔14. mar 2013

Rok 2012 pre Spolok petrovských žien (SPŽ) bol rokom prvého okrúhleho jubilea – uplynulo 10 rokov od obnovenia spolku. Petrovské ženy výročie primerane oslávili a rovnako tak, ako to robievali i v rokoch minulých, boli činné vo viacerých oblastiach: vydali receptár, usporiadali slávnostnú

Čitať viac

Písané svedectvo dejín spolku

🕔14. mar 2013

V sobotu 9. marca bola jubilejná výročná schôdza Dobrovoľného požiarnického spolku Kysáč. Prítomní hasiči a ich početní hostia si pripomenuli 80. výročie založenia a DHS vydal z tej príležitosti brožúru, v ktorej spracovali dejiny spolku. Snemovanie malo všetky prvky takéhoto podujatia. Okrem minuloročnej činnosti sa

Čitať viac

ZMIZLI VÁZY NA KYSÁČSKOM CINTORÍNE

🕔14. mar 2013

ZMIZLI VÁZY NA KYSÁČSKOM CINTORÍNE. Nemilo boli prekvapení viacerí Kysáčania, keď nedávno navštívili hrobky svojich najmilších a zistili, že vázy, do ktorých priniesli kvety, nie sú na svojom mieste. Zaúradovali totiž lúpežníci či skôr vandali, čo sa nestalo prvýkrát na kysáčskom

Čitať viac

Zvolili nové vedenie MS

🕔14. mar 2013

Vo všetkých miestnych spoločenstvách na území Obce Inđija v nedeľu 10. marca prebiehali voľby na členov rád MS so štvorročným mandátom. Voľby sa uskutočnili aj v Slankamenských Vinohradoch a občania populárnych Brehov mali možnosť (od 7. do 20. hodiny) hlasovať na jednom mieste

Čitať viac

Darček na zjedenie

🕔14. mar 2013

Oslavy 10. výročia obnovenia Spolku kysáčskych žien v stredu 6. marca 2013 sa začali prehliadkou bývalého Ferkovho domu, v ktorom spolkárky chcú zariadiť svojrázne múzeum či etno dom. Pre potreby kysáčskych žien tento dom kúpil Verejný podnik Poslovni prostor. S prácami, ktoré

Čitať viac

Ozvena detstva vábi z masteného chlebíka

🕔14. mar 2013

Ako dobre je zavolať deň pred odchodom na služobnú cestu; ešte raz si overiť, či sa dačo nezmenilo… Najmä keď sa po dlhom čase chystáte tam, kde ste neboli hádam aj celé desaťročie… Do redakcie sme 8. februára dostali oznámenie:

Čitať viac

V roku osláv pribudlo hasičské vozidlo

🕔14. mar 2013

Vlani, v roku jubilejnom – Dobrovoľný hasičský spolok Hložany oslávil 80. výročie založenia – si konečne hložianski požiarnici obstarali vlastné vozidlo na hasenie požiarov. Kúpili ho vďaka finančnej pomoci, t. j. pôžičky od firmy Hlaceul majiteľa Pavla Žemberyho. Tento údaj akosi

Čitať viac

Dujú nové hospodárske vánky

🕔14. mar 2013

Zreňanin je dnes najväčšie mesto v srbskej časti Banátu a administračné, hospodárske a kultúrne stredisko Stredobanátskeho obvodu. V minulosti mesto bolo známe predovšetkým podľa potravinárskeho priemyslu, avšak z niekdajších priemyselných gigantov dobré meno si zachovali iba Dijamant a Mlekoprodukt, čiastočne aj Žitoprodukt.

Čitať viac

Pivnica

🕔14. mar 2013

Pretože najnovšie obdobie v Pivnici poznačili početné krádeže presahujúce viacročný priemer, Rada Miestneho spoločenstva rozhodla v spolupráci s patričnými orgánmi vyzvať spoluobčanov, aby sa na odhaľovaní zlodejov zúčastnili i sami. Rada MS zvlášť vyzdvihuje, že medzi podozrivé osoby zaraďuje rôznych zberateľov milodarov, predavačov tovaru

Čitať viac