PREDSEDA OBCE STARÁ PAZOVA

🕔22. jan 2013

PREDSEDA OBCE STARÁ PAZOVA ĐORĐE RADINOVIĆ pobudol v Kosovskej Mitovici, kde spolu so svojimi hostiteľmi uvítal  Nový rok podľa juliánskeho kalendára. Toto podujatie na severe Kosova zorganizovala práve Obec Stará Pazova a medzi účastníkmi bol aj riaditeľ vládnej Kancelárie pre

Čitať viac

Humanitárna akcia pokračuje

🕔22. jan 2013

Chodil som, budem chodiť (Hodao sam, hodaću) je názov veľkej humanitárnej akcie, ktorá sa realizuje z iniciatívy Obce Stará Pazova. Akcia je venovaná Darkovi Jurkovićovi z Golubiniec, ktorý nevyhnutne potrebuje operáciu v zahraničí. Vďaka početným úspešným akciám doteraz sa pre

Čitať viac

Cieľom je zvýšenie príjmov

🕔17. jan 2013

 Koncom roka 2012 v sieni Zhromaždenia obce B. Petrovec usporiadali verejnú rozpravu o návrhu obecného rozpočtu na rok 2013.  Túto verejnú prezentáciu rozpočtu viedol zástupca predsedu ZO Spasoje Prodanov. O návrhu obecného rozpočtu ako o najvýznamnejšom dokumente, ktorý schvaľuje ZO,

Čitať viac

Od krčmy po kultúrny stánok

🕔17. jan 2013

Budovu, v ktorej dnes sídli SKOS Detvan vo Vojlovici, vystavali v dávnom roku 1912. Do druhej svetovej vojny v nej bol chýrečný hostinec, Vojlovičanom známy ako Vóg. Bola to vlastne slovenská krčma, v ktorej – ako to pred vojnou na

Čitať viac

SPOLOK DROBNOCHOVATEĽOV

🕔17. jan 2013

SPOLOK DROBNOCHOVATEĽOV V KOVAČICI v nedeľu 13. januára 2013 usporiadal nádhernú 46. výstavu holubov, králikov a okrasnej hydiny. Na výstave bolo vyše 1 000 exponátov a špeciálnu výstavu venovali holubom bublákom. Najlepším drobnochovateľom posudzovacia komisia, ktorá počítala 7 členov, v

Čitať viac

Zvyšujú tepelnú účinnosť

🕔17. jan 2013

Keď sme vlani v septembri na začiatku nového školského roka zavítali do Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, videli sme lešenia na budove internátu  a majstrov, ktorí končili zatepľovanie budovy žiackeho domova. Základný kameň petrovského žiackeho domova položili inak

Čitať viac

Rozmanité aktivity petrovskej pobočky YMCA

🕔17. jan 2013

Do rámcov celosvetového združenia YMCA (Young Men’s Christian association, ktoré sa do slovenčiny prekladá ako Kresťanské združenie mladých ľudí) patrí aj jedna tunajšia pobočka. Ide o mladých aktivistov z Báčskeho Petrovca, ktorí pobočku založili roku 2007. Neskoršie si zariadili aj vlastnú kanceláriu a z roka

Čitať viac

Stály rast ako trend

🕔17. jan 2013

V dobe, keď je peňazí neporovnateľne menej než príležitostí minúť ich, každý sa vynachádza, ako vie. Rôzne burzy, blšie trhy, predaj z druhej ruky, dedenie oblečenia po starších súrodencoch, opravy, uskromňovanie sa, upriamenie na najnevyhnutnejšie… sú len daktoré zaužívané spôsoby, ako prežiť

Čitať viac

Biely mor nepoľavil

🕔17. jan 2013

Aj keď je zoznam zosnulých Hajdušičanov omnoho dlhší od zoznamu novorodeniatok, predsa len rok 2012 v tejto juhobanátskej osade bol z demografického aspektu trochu prajnejší, keďže sa narodilo viac a umrelo menej ľudí ako v roku 2011. Poďme však radom.

Čitať viac

Za lepší život dediny

🕔17. jan 2013

Rada Miestneho spoločenstva Kulpín pred koncoročnými sviatkami v Poľovníckom dome usporiadala zhromaždenie občanov, na ktorom  prerokovali správu o práci na rok 2012, ako aj plán práce MS Kulpín na rok 2013. V mene MS prítomných privítal predseda Rady Miroslav Čeman. Za prítomnosti všetkých

Čitať viac