Erdevík

🕔11. mar 2013

V piatok 1. marca Svetový deň modlitieb si pripomenuli aj v Slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Erdevíku. Pripravené texty, modlitby žien z Francúzska na týchto večerných službách čítali členky erdevíckeho cirkevného zboru a spieval zborový spevokol.  Náplň služieb Božích pripravili Mgr.

Čitať viac

Trápia ich finančné problémy

🕔11. mar 2013

Na výročnom zasadnutí aradáčskych hasičov prítomných privítal predseda spolku Janko Bartoš. V správe o minuloročnej činnosti spolku, ktorú prečítala Dragana Vasinová, okrem iného uviedli, že vlani v samej osade nebolo mnoho požiarov, čo je veľmi dobre, ale upozornili na takzvané

Čitať viac

VEČIEROK K 130. VÝROČIU

🕔11. mar 2013

VEČIEROK K 130. VÝROČIU SMRTI LEOPOLDA ABAFFYHO. Z iniciatívy Miestneho odboru Matice slovenskej v Aradáči v stredu 27. februára na fare usporiadali náboženský večierok k výročiu smrti aradáčskeho kňaza Leopolda Branislava Abaffyho. V príprave večierka sa okrem Anky Bagľašovej z

Čitať viac

Zmeny vo vedení

🕔11. mar 2013

Diabetes je choroba, ktorá v súčasnosti má tendenciu expanzie. V každodennom boji proti tejto neľahkej chorobe pozoruhodné aktivity v Obci Báčsky Petrovec podniká Spolok diabetikov, ktorý v utorok 26. februára usporiadal výročné a zároveň volebné zhromaždenie. Členov spolku privítal doterajší predseda spolku a

Čitať viac

Menej vzoriek a návštevníkov

🕔8. mar 2013

Možno preto, že predchádzajúca zima „pooberala vinohrady“ a kríza vyprázdnila chlievy, môžbyť aj z iných dôvodov, len posledné kolo tradičnej súťaže o najlepšiu hložiansku klobásu, víno a pálené, v organizácii Združenia poľnohospodárov Hložany a Miestneho spoločenstva Hložany, bolo podstatne „tenšie“ než predtým. Tri osobitné komisie k posúdeniu

Čitať viac

Bum-bum-bum!

🕔8. mar 2013

Čo nového na našich mliečnych cestách, pýtate sa, vážení a odpoveď poznáte aj sami: k starým dobrým problémom pribúdajú nové… Preto to dnes bude o inom… V smederevských železiarňach sa zablyslo na lepšie časy. Oheň v tamojších vysokých peciach vraj

Čitať viac

Už prišla na rad rebilancia

🕔8. mar 2013

Na rokovacom programe 13. zasadnutia alibunárskeho lokálneho parlamentu bola prvá tohtoročná rebilancia obecného rozpočtu, ktorou je určené, že obec bude nakladať s prostriedkami v sume 647,7 milióna dinárov, z čoho 604,5 milióna sú plánované príjmy a 43 miliónov prenesené prostriedky

Čitať viac

Horúce gaštany popálili

🕔8. mar 2013

Na 9. zasadnutí báčskopetrovského lokálneho parlamentu  v piatok 1. marca prebrali 15 bodov rokovacieho programu. Najviac pozornosti venovali správe o audite finančných správ účtovej závierky rozpočtu a správnosti hospodárenia Obce Báčsky Petrovec za rok 2011 a spätnej správe predsedu obce,

Čitať viac

Desaťročný spolok a osemročné podujatie

🕔8. mar 2013

Spolok vinohradníkov a vinárov Kulpín aj tohto roku usporiada tradičné podujatie Veľká noc v Kulpíne; zároveň oslávi desať rokov od založenia. Organizačný výbor ôsmeho veľkonočného podujatia v Kulpíne zasadal vo štvrtok 28. februára. V miestnostiach podniku DEM prítomných privítal predseda výboru a predseda Spolku vinohradníkov

Čitať viac

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB

🕔7. mar 2013

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB si 1. marca pripomenuli aj v evanjelickom kostole v Novom Sade. Slovenská evanjelická a. v. cirkev spolu s Evanjelickou metodistickou cirkvou, Rímskokatolíckou, Reformovanou kresťanskou cirkvou a Rusínskou gréckokatolíckou cirkvou organizovali modlitebný večierok, ktorého program pripravili kresťanky – imigrantky z Francúzska na tému

Čitať viac