Bum-bum-bum!

🕔8. mar 2013

Čo nového na našich mliečnych cestách, pýtate sa, vážení a odpoveď poznáte aj sami: k starým dobrým problémom pribúdajú nové… Preto to dnes bude o inom… V smederevských železiarňach sa zablyslo na lepšie časy. Oheň v tamojších vysokých peciach vraj

Čitať viac

Už prišla na rad rebilancia

🕔8. mar 2013

Na rokovacom programe 13. zasadnutia alibunárskeho lokálneho parlamentu bola prvá tohtoročná rebilancia obecného rozpočtu, ktorou je určené, že obec bude nakladať s prostriedkami v sume 647,7 milióna dinárov, z čoho 604,5 milióna sú plánované príjmy a 43 miliónov prenesené prostriedky

Čitať viac

Horúce gaštany popálili

🕔8. mar 2013

Na 9. zasadnutí báčskopetrovského lokálneho parlamentu  v piatok 1. marca prebrali 15 bodov rokovacieho programu. Najviac pozornosti venovali správe o audite finančných správ účtovej závierky rozpočtu a správnosti hospodárenia Obce Báčsky Petrovec za rok 2011 a spätnej správe predsedu obce,

Čitať viac

Desaťročný spolok a osemročné podujatie

🕔8. mar 2013

Spolok vinohradníkov a vinárov Kulpín aj tohto roku usporiada tradičné podujatie Veľká noc v Kulpíne; zároveň oslávi desať rokov od založenia. Organizačný výbor ôsmeho veľkonočného podujatia v Kulpíne zasadal vo štvrtok 28. februára. V miestnostiach podniku DEM prítomných privítal predseda výboru a predseda Spolku vinohradníkov

Čitať viac

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB

🕔7. mar 2013

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB si 1. marca pripomenuli aj v evanjelickom kostole v Novom Sade. Slovenská evanjelická a. v. cirkev spolu s Evanjelickou metodistickou cirkvou, Rímskokatolíckou, Reformovanou kresťanskou cirkvou a Rusínskou gréckokatolíckou cirkvou organizovali modlitebný večierok, ktorého program pripravili kresťanky – imigrantky z Francúzska na tému

Čitať viac

Dedina starne, Slovákov je čoraz menej

🕔7. mar 2013

Bajša je staré osídlenie. Prvé zmienky o nej datujú z roku 1462. Podľa historika Jána Siráckeho Slováci sa do nej prisťahovali v rokoch 1754 a 1755. Už roku 1764 si založili slovenskú školu; srbská začala pôsobiť roku 1755 a 1774 i katolícka (maďarská); v tom

Čitať viac

Približovanie opozície

🕔7. mar 2013

V pondelok 25. februára sa uskutočnilo ôsme zasadnutie Zhromaždenia obce Šíd, na ktorom sa zúčastnilo 37 z celkového počtu 39 výborníkov. Do rokovacieho programu boli zaradené body, o ktorých sa obsiahle a vážne hovorilo, takže zasadnutie potrvalo viac ako 9 hodín, od 9. ráno do 18.15

Čitať viac

Silbaš

🕔5. mar 2013

Členovia Dobrovoľného požiarnického spolku v Silbaši mali v sobotu 16. februára v Loveckom dome výročné zasadnutie, ktoré otvoril predseda Obecného hasičského zväzu Báčska Palanka Miroslav Mileticki. Zasadnutie spolku, ktorý má 138 členov, viedol Samuel Žiak. O vlaňajšej práci povedali, že

Čitať viac

Silbaš

🕔5. mar 2013

Silbašskí poľnohospodári mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky, ktoré v januári prebiehali v miestnostiach ZŠ bratov Novakovcov. Tak Vlada Paripović z novosadského Inštitútu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo informoval, aké hybridy a odrody ponúka NS Seme, Ivan Krošlák z podniku

Čitať viac

NAJVÄČŠIA MAKETA NA BALKÁNE

🕔5. mar 2013

NAJVÄČŠIA MAKETA NA BALKÁNE. Od 25. februára do 3. marca vo vestibule divadelnej sály v organizácii Strediska pre kultúru Stará Pazova bola vystavená najväčšia maketa na Balkáne pod názvom Svet vôkol nás. Autorom veľkej makety mesta, ktorá znázorňuje život a

Čitať viac