Pracujú v prospech prostredia

🕔24. jan 2013

Ubehlo desať rokov odvtedy, čo sa 4. februára 2003 kulpínske ženy stretli v miestnostiach Základnej školy Jána Amosa Komenského a založili Spolok kulpínskych žien. Za predsedníčku zvolili Katarínu Zorňanovú, ktorá na tejto funkcii zostala dodnes. Keďže je rok 2013 rokom jubilea tohto

Čitať viac

V SND V KYSÁČI

🕔24. jan 2013

V SND V KYSÁČI okrem rôznych zasadnutí, kultúrnych aktivít, výstav a osláv prebiehajú aj iné akcie. Tak nedávno usporiadali akciu vyšetrenia stavu krvných ciev neinvazívnou metódou pomocou TensioClinic arteriografu, ktorý meria endotelnú funkciu (AIx), rýchlosť šírenia pulzovej vlny (PWV) celou hlavnou artériou (aortou) a

Čitať viac

Slováci v Južnej Amerike

🕔24. jan 2013

Nepriaznivé hospodárske, sociálne, národné alebo náboženské pomery často nútia obyvateľstvo sťahovať sa z jednej do druhej oblasti v rámci toho istého štátu, alebo vysťahovať sa do celkom iného štátu. Vojvodinskí Slováci neboli ani v tomto výnimkou. Najprv si vyhliadli pustatiny v Bulharsku, kde

Čitať viac

Založili Sociálno-ekonomickú radu

🕔24. jan 2013

Konštitutívne zasadnutie Sociálno-ekonomickej rady Obce Stará Pazova sa konalo v stredu 16. januára v malej sieni tzv. Bielej budovy na Námestí Dr. Zorana Đinđića. Radu tvoria po traja predstavitelia lokálnej samosprávy (Nataša Jeftićová, Marina Ljubinkovićová, Nada Stojancová), Zväzu samostatných syndikátov Obce Stará

Čitať viac

PREDSEDA OBCE STARÁ PAZOVA

🕔22. jan 2013

PREDSEDA OBCE STARÁ PAZOVA ĐORĐE RADINOVIĆ pobudol v Kosovskej Mitovici, kde spolu so svojimi hostiteľmi uvítal  Nový rok podľa juliánskeho kalendára. Toto podujatie na severe Kosova zorganizovala práve Obec Stará Pazova a medzi účastníkmi bol aj riaditeľ vládnej Kancelárie pre

Čitať viac

Humanitárna akcia pokračuje

🕔22. jan 2013

Chodil som, budem chodiť (Hodao sam, hodaću) je názov veľkej humanitárnej akcie, ktorá sa realizuje z iniciatívy Obce Stará Pazova. Akcia je venovaná Darkovi Jurkovićovi z Golubiniec, ktorý nevyhnutne potrebuje operáciu v zahraničí. Vďaka početným úspešným akciám doteraz sa pre

Čitať viac

Cieľom je zvýšenie príjmov

🕔17. jan 2013

 Koncom roka 2012 v sieni Zhromaždenia obce B. Petrovec usporiadali verejnú rozpravu o návrhu obecného rozpočtu na rok 2013.  Túto verejnú prezentáciu rozpočtu viedol zástupca predsedu ZO Spasoje Prodanov. O návrhu obecného rozpočtu ako o najvýznamnejšom dokumente, ktorý schvaľuje ZO,

Čitať viac

Od krčmy po kultúrny stánok

🕔17. jan 2013

Budovu, v ktorej dnes sídli SKOS Detvan vo Vojlovici, vystavali v dávnom roku 1912. Do druhej svetovej vojny v nej bol chýrečný hostinec, Vojlovičanom známy ako Vóg. Bola to vlastne slovenská krčma, v ktorej – ako to pred vojnou na

Čitať viac

SPOLOK DROBNOCHOVATEĽOV

🕔17. jan 2013

SPOLOK DROBNOCHOVATEĽOV V KOVAČICI v nedeľu 13. januára 2013 usporiadal nádhernú 46. výstavu holubov, králikov a okrasnej hydiny. Na výstave bolo vyše 1 000 exponátov a špeciálnu výstavu venovali holubom bublákom. Najlepším drobnochovateľom posudzovacia komisia, ktorá počítala 7 členov, v

Čitať viac

Zvyšujú tepelnú účinnosť

🕔17. jan 2013

Keď sme vlani v septembri na začiatku nového školského roka zavítali do Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, videli sme lešenia na budove internátu  a majstrov, ktorí končili zatepľovanie budovy žiackeho domova. Základný kameň petrovského žiackeho domova položili inak

Čitať viac