Novým richtárom je Ján Slávik

🕔14. mar 2013

Po voľbách na členov Rady a Dozornej rady Miestneho spoločenstva Kysáč, ktoré boli 24. februára, novozvolení členovia sa stretli na konštitutívnom zasadnutí v stredu 6. marca. Zvolili čelných ľudí rád, a potom na ďalšom zasadnutí aj členov komisií RMS. Za predsedu RMS, čiže

Čitať viac

Padina

🕔14. mar 2013

Program Svetového ekumenického dňa modlitieb, ktorý tohto roku pripravili kresťanské ženy z Francúzska, realizoval sa aj vo veľkej zborovej sieni na farskom úrade v Padine za účasti členiek Oltárneho krúžku žien, cirkevnej správy a cirkevného spevokolu. Po úvodných slovách pána

Čitať viac

Náročné plány a reálne možnosti

🕔14. mar 2013

Členovia Rady Miestneho spoločenstva Kulpín sa stretli začiatkom marca na svojom 8. zasadnutí. Tentoraz rozoberali správy o práci a aktivitách orgánov MS, ako aj o hospodárení v roku 2012. Rokovali aj o prácach plánovaných na tento rok. V diskusii vzťahujúcej

Čitať viac

V Maďarsku vystavovali aj Petrovčania

🕔14. mar 2013

Od 28. februára do 3. marca 2013 prebiehal Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu v hlavnom meste Maďarska. Svoje turistické potenciály v Budapešti  prezentovali aj Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec a združenie Petrovillage. V piatok 1. a sobotu 2. marca návštevníci stánku TO Vojvodiny

Čitať viac

NA JAMY NEĎALEKO HAJDUŠICE

🕔14. mar 2013

NA JAMY NEĎALEKO HAJDUŠICE, ktorú tamojší športoví rybári mienia pozmeniť na rybársku vodu, koncom februára zletelo päť labutí hrdo plávajúcich vo vode budúceho jazierka. Čas ukáže, či si tento priestor zvolili za svoje trvalé bydlisko, alebo sa iba zastavili trochu

Čitať viac

Čas píše príbehy

🕔14. mar 2013

Každý, kto 8. marca zavítal na webovú stránku Novosadského veľtrhu, nemohol prehliadnuť oznámenie na pravej strane: ešte 70 dní do jubilejného 80. Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu. Nie je to však jediné jubileum, ktoré tohto roku oslávi náš najstarší veľtrh považovaný za

Čitať viac

Svedectvo o priateľstve dvoch národov

🕔14. mar 2013

Pri príležitosti desiateho výročia oslobodenia juhoslovanského a československého ľudu v prvej svetovej vojne a výstavby Slovenského národného domu (1928) z iniciatívy vtedajšej Slovenskej ľudovej čitárne v Starej Pazove roku 1931 bola postavená pamätná tabuľa s podobizňami kráľa Aleksandra Karađorđevića a československého prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka. Bol

Čitať viac

Voda z Jegričky pre lalitské role

🕔11. mar 2013

Dobre je známe, že Srbsko patrí medzi tie krajiny v Európe, v ktorých sa zavlažuje len málo orných plôch – u nás iba necelé dve percentá. S cieľom aspoň čiastočne zjemniť následky veľkého sucha, ale aj nadmerných dažďov, ktoré striedavo spôsobujú škody na našich

Čitať viac

Výstava výšiviek a suvenírov

🕔11. mar 2013

Členky Združenia výšivkárok, ktoré už tri roky pôsobia pri boľovskom etno dome Stajkova kuća, v stredu 6. marca v miestnostiach tamojšieho Miestneho spoločenstva otvorili prvú samostatnú výstavu výšiviek a suvenírov. Dvojdňovú výstavu usporiadali k 8. marcu – Medzinárodnému dňu žien. V združení pôsobí 15 členiek

Čitať viac

Obnovili miestne združenie poľnohospodárov

🕔11. mar 2013

Združenie poľnohospodárov Stará Pazova bolo založené 13. februára 2009, avšak na tom zostalo. Po štyroch rokoch a po vypršaní mandátu 23. januára 2013 z iniciatívy mladších poľnohospodárov zo Starej Pazovy uskutočnili konštitutívne zasadnutie. Na zasadnutí sa dohodli (za podpory 43 hlasov prítomných),

Čitať viac