Už prišla na rad rebilancia

🕔8. mar 2013

Na rokovacom programe 13. zasadnutia alibunárskeho lokálneho parlamentu bola prvá tohtoročná rebilancia obecného rozpočtu, ktorou je určené, že obec bude nakladať s prostriedkami v sume 647,7 milióna dinárov, z čoho 604,5 milióna sú plánované príjmy a 43 miliónov prenesené prostriedky

Čitať viac

Horúce gaštany popálili

🕔8. mar 2013

Na 9. zasadnutí báčskopetrovského lokálneho parlamentu  v piatok 1. marca prebrali 15 bodov rokovacieho programu. Najviac pozornosti venovali správe o audite finančných správ účtovej závierky rozpočtu a správnosti hospodárenia Obce Báčsky Petrovec za rok 2011 a spätnej správe predsedu obce,

Čitať viac

Desaťročný spolok a osemročné podujatie

🕔8. mar 2013

Spolok vinohradníkov a vinárov Kulpín aj tohto roku usporiada tradičné podujatie Veľká noc v Kulpíne; zároveň oslávi desať rokov od založenia. Organizačný výbor ôsmeho veľkonočného podujatia v Kulpíne zasadal vo štvrtok 28. februára. V miestnostiach podniku DEM prítomných privítal predseda výboru a predseda Spolku vinohradníkov

Čitať viac

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB

🕔7. mar 2013

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB si 1. marca pripomenuli aj v evanjelickom kostole v Novom Sade. Slovenská evanjelická a. v. cirkev spolu s Evanjelickou metodistickou cirkvou, Rímskokatolíckou, Reformovanou kresťanskou cirkvou a Rusínskou gréckokatolíckou cirkvou organizovali modlitebný večierok, ktorého program pripravili kresťanky – imigrantky z Francúzska na tému

Čitať viac

Dedina starne, Slovákov je čoraz menej

🕔7. mar 2013

Bajša je staré osídlenie. Prvé zmienky o nej datujú z roku 1462. Podľa historika Jána Siráckeho Slováci sa do nej prisťahovali v rokoch 1754 a 1755. Už roku 1764 si založili slovenskú školu; srbská začala pôsobiť roku 1755 a 1774 i katolícka (maďarská); v tom

Čitať viac

Približovanie opozície

🕔7. mar 2013

V pondelok 25. februára sa uskutočnilo ôsme zasadnutie Zhromaždenia obce Šíd, na ktorom sa zúčastnilo 37 z celkového počtu 39 výborníkov. Do rokovacieho programu boli zaradené body, o ktorých sa obsiahle a vážne hovorilo, takže zasadnutie potrvalo viac ako 9 hodín, od 9. ráno do 18.15

Čitať viac

Silbaš

🕔5. mar 2013

Členovia Dobrovoľného požiarnického spolku v Silbaši mali v sobotu 16. februára v Loveckom dome výročné zasadnutie, ktoré otvoril predseda Obecného hasičského zväzu Báčska Palanka Miroslav Mileticki. Zasadnutie spolku, ktorý má 138 členov, viedol Samuel Žiak. O vlaňajšej práci povedali, že

Čitať viac

Silbaš

🕔5. mar 2013

Silbašskí poľnohospodári mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky, ktoré v januári prebiehali v miestnostiach ZŠ bratov Novakovcov. Tak Vlada Paripović z novosadského Inštitútu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo informoval, aké hybridy a odrody ponúka NS Seme, Ivan Krošlák z podniku

Čitať viac

NAJVÄČŠIA MAKETA NA BALKÁNE

🕔5. mar 2013

NAJVÄČŠIA MAKETA NA BALKÁNE. Od 25. februára do 3. marca vo vestibule divadelnej sály v organizácii Strediska pre kultúru Stará Pazova bola vystavená najväčšia maketa na Balkáne pod názvom Svet vôkol nás. Autorom veľkej makety mesta, ktorá znázorňuje život a

Čitať viac

Aj naďalej dominuje mortalita

🕔14. feb 2013

To, že počet obyvateľov Jánošíka urýchlene klesá, už sme viackrát konštatovali. Jednou zo základných príčin okrem čoraz prítomnejších migrácií sú aj negatívne demografické pohyby, čiže mortalita prevyšujúca natalitu. Tak tomu bolo aj vlani. Z osobitnej evidencie, ktorú jánošícka matrikárka Verona

Čitať viac