Zelení Srbska – Hnutie pre Báčsky Petrovec

🕔24. jan 2013

Podľa vzoru organizovania v iných krajinách ekologicky založení občania v Srbsku sa tiež začali združovať a pôsobiť i politicky. Podľa tohto názoru na ekológiu nestačí sa teda iba usilovať o čistejšie okolie, ale voľky-nevoľky sa musí vystúpiť aj na politickú scénu. Ako

Čitať viac

GYMKO KVÍZ DESAŤROČNÝ

🕔24. jan 2013

GYMKO KVÍZ DESAŤROČNÝ. Už desiaty rok kovačické Gymnázium Mihajla Pupina v spolupráci s lokálnou radio-televíziou a za finančnej pomoci predsedu obce organizuje televízne vysielanie, súťaž vedomostí Gymko kvíz. Pracovný dohovor a výber súťažných párov usporiadali 16. januára 2013 v štúdiu RTV

Čitať viac

Pivnica – Selenča

🕔24. jan 2013

DOO Agro Grnja z Pivnice aj v novom roku svojím kooperantom v Selenči a v iných prostrediach ponúka spoluprácu. Pre poľnohospodárov zabezpečia kvalitný osevný materiál, ochranné prostriedky, umelé hnojivá, ako aj odborné rady. Tohto roku v Selenči má začať s

Čitať viac

Kysáč

🕔24. jan 2013

Nový rok 2013 vítali aj v Slovenskom národnom dome v Kysáči. Úvodom sa prihovoril predseda MOMS Rastislav Surový. Za skromný poplatok 500 din Kysáčania a ich cezpoľní hostia si mohli pochutnať na dobre známej sárme tety Hlaváčovej a iných slaných

Čitať viac

Pozor na sumy

🕔24. jan 2013

Okrem oznámených zdražení komunálnych služieb, občanov Nového Sadu a okolitých sídlisk v januári dočkali aj iné prekvapenia. Pravdaže, nemilé. Po vianočných a novoročných sviatkoch, keď poštári začali roznášať účty, občanov šokovali najmä tie, ktoré prišli z VKP Informatika Nový Sad. Do celkovej sumy na

Čitať viac

Regionálne stredisko v Kovačici

🕔24. jan 2013

„Vďaka projektu Oživenie cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom obnovených služieb miestnych komunít máme šancu naplno afirmovať Kovačicu a jej turistické potenciály. Regionálne stredisko by malo byť v Kovačici,“ zdôraznila Mária Benková-Hriešiková, náčelníčka oddelenia pre hospodárstvo, malé hospodárstvo a ekonomický rozvoj Obce Kovačica. Ako žiadateľ

Čitať viac

Pracujú v prospech prostredia

🕔24. jan 2013

Ubehlo desať rokov odvtedy, čo sa 4. februára 2003 kulpínske ženy stretli v miestnostiach Základnej školy Jána Amosa Komenského a založili Spolok kulpínskych žien. Za predsedníčku zvolili Katarínu Zorňanovú, ktorá na tejto funkcii zostala dodnes. Keďže je rok 2013 rokom jubilea tohto

Čitať viac

V SND V KYSÁČI

🕔24. jan 2013

V SND V KYSÁČI okrem rôznych zasadnutí, kultúrnych aktivít, výstav a osláv prebiehajú aj iné akcie. Tak nedávno usporiadali akciu vyšetrenia stavu krvných ciev neinvazívnou metódou pomocou TensioClinic arteriografu, ktorý meria endotelnú funkciu (AIx), rýchlosť šírenia pulzovej vlny (PWV) celou hlavnou artériou (aortou) a

Čitať viac

Slováci v Južnej Amerike

🕔24. jan 2013

Nepriaznivé hospodárske, sociálne, národné alebo náboženské pomery často nútia obyvateľstvo sťahovať sa z jednej do druhej oblasti v rámci toho istého štátu, alebo vysťahovať sa do celkom iného štátu. Vojvodinskí Slováci neboli ani v tomto výnimkou. Najprv si vyhliadli pustatiny v Bulharsku, kde

Čitať viac

Založili Sociálno-ekonomickú radu

🕔24. jan 2013

Konštitutívne zasadnutie Sociálno-ekonomickej rady Obce Stará Pazova sa konalo v stredu 16. januára v malej sieni tzv. Bielej budovy na Námestí Dr. Zorana Đinđića. Radu tvoria po traja predstavitelia lokálnej samosprávy (Nataša Jeftićová, Marina Ljubinkovićová, Nada Stojancová), Zväzu samostatných syndikátov Obce Stará

Čitať viac