Aj naďalej dominuje mortalita

🕔14. feb 2013

To, že počet obyvateľov Jánošíka urýchlene klesá, už sme viackrát konštatovali. Jednou zo základných príčin okrem čoraz prítomnejších migrácií sú aj negatívne demografické pohyby, čiže mortalita prevyšujúca natalitu. Tak tomu bolo aj vlani. Z osobitnej evidencie, ktorú jánošícka matrikárka Verona

Čitať viac

Obľúbené podujatie

🕔14. feb 2013

Tradičný duchovno-nábožný čajový večierok, ktorý usporadúva slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kysáči, patrí medzi obľúbené podujatia v dedine. Tohto roku sa uskutočnil vo štvrtok 7. februára v miestnostiach na fare. Ani tentoraz večierok neprešiel bez hostí, ktorí pricestovali z Erdevíka. Prítomných

Čitať viac

Aktivity primerané možnostiam

🕔14. feb 2013

V sobotu 9. februára v priestoroch Slovenského národného domu prebiehalo výročné zhromaždenie kysáčskych starobných penzistov. Na zasadnutí sa zúčastnil značný počet nielen členov tejto miestnej organizácie, ale aj hostí z Mestskej organizácie starobných penzistov Nový Sad a penzistov z Telepu a Rumenky, s ktorými Kysáčania najviac spolupracujú.

Čitať viac

MAČKARE 2013

🕔14. feb 2013

MAČKARE 2013 V GOLUBINCIACH. Na tradičnom podujatí Mačkare občania Golubiniec znázorňujú starodávne magicko-náboženské obrady, na ktoré si s osobitným nadšením chystajú primerané masky. Tohtoročné Mačkare trvali štyri dni, od 8. do 11. februára, a v rámci nich prebiehal i maškarný bál a karneval. Ako povedal

Čitať viac

Zavádzajú poriadok v predškolskej ustanovizni

🕔14. feb 2013

Na úvod 11. zasadnutia Zhromaždenia obce Alibunár vo štvrtok 7. februára výborníci verifikovali mandát Sergeja Simonovića (DS) namiesto Zlatana Vujinića (DSS), ktorý je zvolený do obecnej rady. Osobitnú pozornosť výborníkov vyvolal návrh na zmenu Správnej rady Predškolskej ustanovizne Poletarac, ktorá

Čitať viac

Lehotského sympatia

🕔14. feb 2013

Prvý školený maliar z radov vojvodinských Slovákov Karol Miloslav Lehotský (1879 – 1929) si naozaj vedel skomplikovať život. Hoci pochádzal zo šľachtickej rodiny Lehotských, narodil sa v Laliti ako siedme dieťa v rodine učiteľa Lehotského. Potom čo nadobudol základné vzdelanie

Čitať viac

Zreňanin

🕔14. feb 2013

Primátor mesta Zreňanin Mr. Ivan Bošnjak odovzdal najlepším študentom a žiakom zmluvy o udelení finančných prostriedkov na školský rok 2012/2013. Podmienky súbehu tohto roku splnilo 84 študentov a dvaja stredoškoláci. V nasledujúcich deviatich mesiacoch z mestského rozpočtu budú mesačne dostávať

Čitať viac

Inđija

🕔14. feb 2013

Rozhodnutím predsedu Zhromaždenia obce Inđija Aleksandra Kovačevića sú vypísané voľby na členov rád miestnych spoločenstiev Beška, Inđija, Krčedin, Ljukovo, Jarkovci, Maradik, Nové Karlovce, Nový Slankamen, Slankamenské Vinohrady, Starý Slankamen a Čortanovci. Voľby sa uskutočnia 10. marca 2013 a lehota na

Čitať viac

Má dve veľké lásky

🕔14. feb 2013

Na otázku, ku ktorej svojej láske má bližšie – k hasičstvu alebo lovu, Jozef  Naď z Pivnice bez rozmýšľania odpovedá, že k obom má rovnaký vzťah. Dnes je najstarším aktívnym členom aj v hasičskom aj v poľovníckom spolku. V rozhovore začali oživovať obrazy z minulosti

Čitať viac

Stará Pazova

🕔14. feb 2013

Prezentácia Obce Stará Pazova vo Viedni sa uskutoční pod patronátom Raiffeisen banky a Uniqa poistovne. Vedenie Obce Stará Pazova v čele s predsedom Đorđom Radinovićom 15. februára odcestuje do Viedne, kde asi 500 zainteresovaným investorom predstaví hospodárske a iné potenciály

Čitať viac