CESTY ČORAZ V HORŠOM STAVE

🕔24. jan 2013

  CESTY ČORAZ V HORŠOM STAVE. Na decembrovom zhromaždení občania Kulpína vyslovili hodne pripomienok k stavu asfaltových ciest. Nespokojní sú predovšetkým s tým, že sa cesty neopravujú v takej miere ako v iných osadách obce. Situácia sa tejto zimy dodatočne

Čitať viac

Viac odchodov než príchodov

🕔24. jan 2013

Rok 2012 obyvateľom Selenče priniesol viac smútku ako potešenia. Svedčia o tom aj údaje zapísané v selenčských matrikách. Vlani zomrelo 63 občanov, z čoho 39 žien a 24 mužov. Stal sa aj taký smutný prípad, že manželia Kočondovci, ktorí v

Čitať viac

Stará Pazova

🕔24. jan 2013

V organizácii Oddelenia pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo Obce Stará Pazova sa vo štvrtok 17. januára vo veľkej sieni tzv. Bielej budovy v Starej Pazove uskutočnila prednáška o družstevníctve. Prednášku mal profesor Dr. Miladin Ševarlić z Inštitútu pre agroekonómiu Poľnohospodárskej fakulty Belehradskej

Čitať viac

Zelení Srbska – Hnutie pre Báčsky Petrovec

🕔24. jan 2013

Podľa vzoru organizovania v iných krajinách ekologicky založení občania v Srbsku sa tiež začali združovať a pôsobiť i politicky. Podľa tohto názoru na ekológiu nestačí sa teda iba usilovať o čistejšie okolie, ale voľky-nevoľky sa musí vystúpiť aj na politickú scénu. Ako

Čitať viac

GYMKO KVÍZ DESAŤROČNÝ

🕔24. jan 2013

GYMKO KVÍZ DESAŤROČNÝ. Už desiaty rok kovačické Gymnázium Mihajla Pupina v spolupráci s lokálnou radio-televíziou a za finančnej pomoci predsedu obce organizuje televízne vysielanie, súťaž vedomostí Gymko kvíz. Pracovný dohovor a výber súťažných párov usporiadali 16. januára 2013 v štúdiu RTV

Čitať viac

Pivnica – Selenča

🕔24. jan 2013

DOO Agro Grnja z Pivnice aj v novom roku svojím kooperantom v Selenči a v iných prostrediach ponúka spoluprácu. Pre poľnohospodárov zabezpečia kvalitný osevný materiál, ochranné prostriedky, umelé hnojivá, ako aj odborné rady. Tohto roku v Selenči má začať s

Čitať viac

Kysáč

🕔24. jan 2013

Nový rok 2013 vítali aj v Slovenskom národnom dome v Kysáči. Úvodom sa prihovoril predseda MOMS Rastislav Surový. Za skromný poplatok 500 din Kysáčania a ich cezpoľní hostia si mohli pochutnať na dobre známej sárme tety Hlaváčovej a iných slaných

Čitať viac

Pozor na sumy

🕔24. jan 2013

Okrem oznámených zdražení komunálnych služieb, občanov Nového Sadu a okolitých sídlisk v januári dočkali aj iné prekvapenia. Pravdaže, nemilé. Po vianočných a novoročných sviatkoch, keď poštári začali roznášať účty, občanov šokovali najmä tie, ktoré prišli z VKP Informatika Nový Sad. Do celkovej sumy na

Čitať viac

Regionálne stredisko v Kovačici

🕔24. jan 2013

„Vďaka projektu Oživenie cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom obnovených služieb miestnych komunít máme šancu naplno afirmovať Kovačicu a jej turistické potenciály. Regionálne stredisko by malo byť v Kovačici,“ zdôraznila Mária Benková-Hriešiková, náčelníčka oddelenia pre hospodárstvo, malé hospodárstvo a ekonomický rozvoj Obce Kovačica. Ako žiadateľ

Čitať viac

Pracujú v prospech prostredia

🕔24. jan 2013

Ubehlo desať rokov odvtedy, čo sa 4. februára 2003 kulpínske ženy stretli v miestnostiach Základnej školy Jána Amosa Komenského a založili Spolok kulpínskych žien. Za predsedníčku zvolili Katarínu Zorňanovú, ktorá na tejto funkcii zostala dodnes. Keďže je rok 2013 rokom jubilea tohto

Čitať viac