Viac problémov ako dobrých vecí

🕔18. apr 2013

Znečistenie ovzdušia, pôdy a vody vážne ohrozuje život na Zemi. Príroda nepozná administratívne hranice a jedinou cestou trvalo udržateľného rozvoja je harmonizácia požiadaviek ochrany životného prostredia. Ako na to? Túto otázku si len zriedka kladieme, spravidla vtedy, keď v médiách

Čitať viac

BOCIANY

🕔18. apr 2013

BOCIANY, KTORÉ SA KONCOM MARCA z teplejších krajov vrátili do svojho bydliska, akiste boli nepríjemne prekvapené chladným počasím a snehom. Rovnako ako meškala jar, meškalo aj tradičné podujatie, ktorým občania Bieleho Blata vítajú svoje bociany. Keď slnko konečne ohrialo šíru

Čitať viac

ZDRUŽENIE EKOLÓGOV EKOS

🕔18. apr 2013

ZDRUŽENIE EKOLÓGOV EKOS v Hložanoch v spolupráci s tamojšou Základnou školou Jozefa Marčoka Dragutina pri príležitosti Svetového dňa vôd 22. marca usporiadali zaujímavú ekodielňu. Aktivistky Verejného podniku Vody Vojvodiny Tijana Radulovićová, Nataša Škrbićová, Tijana Meštrovićová a Goran Stojaković pre žiakov

Čitať viac

Vplývajú na ekologické povedomie spoluobčanov

🕔18. apr 2013

Združenie ekológov Ekos Hložany (počítajúce zo 30 členov) sústavne oboznamuje verejnosť so svojou rozkonárenou činnosťou. Zhodou okolností pri jeho tohtoročnom februárovom „snemovaní“ médiá neboli, pozvánky dostali, takže sme si s predsedníčkou Vierou Turčanovou o vlaňajšej činnosti a plánoch Ekos-u na bežný rok pohovorili neskoršie.

Čitať viac

Naďalej veľmi páchne

🕔18. apr 2013

Veľké továrne ako Rafinéria, Petrochémia a Dusikáreň vystavané v polovici minulého storočia v blízkosti Pančeva, resp. Vojlovice významne zmenili život občanov a vážne vplývajú na ich zdravie. Pančevo už roky preto patrí medzi najznečistenejšie mestá v Srbsku. Je verejným tajomstvom,

Čitať viac

Bez epilógu na obzore

🕔18. apr 2013

Všeobecne je známe, že u nás je viac nelegálnych depónií ako legálnych. Vieme aj to, že v procese približovania sa EÚ naša krajina musí úspešne zdolať nakladanie s odpadom a implementovať základné princípy EÚ. Národná stratégia na úspešné nakladanie s

Čitať viac

Túžba po čistej vode a zelenej tráve

🕔18. apr 2013

Žijeme v období, keď pôvodné „dary z neba“ prestávajú byť samozrejmosťou. Priezračný vzduch, liečivé slnečné lúče, čisté rieky a jazerá sa pomaly, ale iste menia na svoj opak a nadobúdajú vlastnosti pre človeka nebezpečných živlov. Preto sa okrem ekonomického, kultúrneho a každého iného rozvoja štátov

Čitať viac

Byť v správnej chvíli na správnom mieste

🕔18. apr 2013

K životnému prostrediu sme často ľahostajní. Rovnica nevšímavosti a nezáujmu dáva výsledok nenávratnej straty. Keď to pochopíme, zväčša býva príliš neskoro. Planéta Zem je iba jedna, musíme myslieť na jej zajtrajšok. Ekologické hnutie mesta Nový Sad vzniklo 21. apríla 1990. Riaditeľom tejto

Čitať viac

Príroda je len jedna – chráňme ju!

🕔18. apr 2013

Človek má v rukách silu, ktorú môže usmerniť dvomi spôsobmi – buď pozitívne ovplyvní kvalitu životného prostredia, alebo bude ničiť všetko pekné okolo seba. Každodenne sme svedkami, že sa naše okolie čoraz väčšmi znečisťuje, prírodné zdroje sa nadmierne čerpajú… O tom,

Čitať viac

Koniec ružových snov

🕔18. apr 2013

Ekológovia zvonia na poplach. Je nás čoraz viac a prírode sa venujeme akosi menej. Alebo v tých optimistickejších variantoch zďaleka nie dostatočne. Z akéhokoľvek aspektu sa dívali, desivých predstáv je viac než dosť. Ak od začiatku ľudstva do polovice 20. storočia bolo treba

Čitať viac