Platformy a reformy

Platformy a reformy

🕔5. mar 2015

EURÓPSKA ORIENTÁCIA OBČANOV SRBSKA (2) Hoci najnovší prieskum európskej orientácie občanov Srbska nepriniesol dostatok pozitívnych ukazovateľov, nemožno na strane druhej povedať, že ich vôbec nebolo. Tým základným kladom je stúpajúce presvedčenie, že reformy nevyhnutné na vstup do únie treba realizovať

Čitať viac
Skepsa vytláča nádej

Skepsa vytláča nádej

🕔25. feb 2015

Veľa malých krokov – seminárov, skríningov, dielní, konferencií – zrealizovaných od 21. januára 2014, keď sa konala prvá medzivládna konferencia medzi Srbskom a Európskou úniou, označujúca začiatok prístupových rokovaní na politickej úrovni, neprerástlo do výraznejšieho a pozitívneho eurointegračného pokroku. Otváranie

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Pred otváraním kapitol

EUROKOMPAS 2014: Pred otváraním kapitol

🕔16. dec 2014

V oblasti eurointegrácie situácia v týchto decembrových dňoch pripomína tú pred rokom. S tým rozdielom, že sme vtedy netrpezlivo očakávali začiatok úradných rokovaní s Európskou úniou, vlastne prvú medzivládnu konferenciu, ktorá prebiehala 21. januára v Bruseli a je právom považovaná za historický, prvý konkrétny krok Srbska

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Údaje, ktoré treba vedieť

EUROKOMPAS 2014: Údaje, ktoré treba vedieť

🕔2. dec 2014

Pozoruhodných faktov, týkajúcich sa Európskej únie, je neúrekom. Keď ide napríklad o hospodárstvo, je pravdou, že globálna ekonomická a finančná kríza spomalila jeho rozvoj vo všetkých členských štátoch, no jasné je i to, že je väčšia a silnejšie integrovaná únia schopnejšia odolávať početným nástrahám

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Naše špeciality nie sú problémom

EUROKOMPAS 2014: Naše špeciality nie sú problémom

🕔19. nov 2014

Každý z nás aspoň raz počul obľúbenú tézu euroodporcov, týkajúcu sa našich gastronomických a iných špecialít. Podľa týchto skeptikov národná potrava a liehoviny, ako sú napríklad smotana, biely syr, pálené či niektoré iné, budú zakázané a Európa nás prinúti konzumovať geneticky modifikované potraviny. Názor

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Vysoká kvalita života

EUROKOMPAS 2014: Vysoká kvalita života

🕔14. nov 2014

Spravidla je zrkadlom úspešnosti každej politiky to, ako kvalitne vie vplývať na každodennú existenciu občanov. Politiku Európskej únie v tejto oblasti možno vystihnúť jedinou vetou: keď ste jej súčasťou, tak kvalita života stúpa. V prospech toho, štáty, ktoré sa chcú

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Tézy a antitézy

EUROKOMPAS 2014: Tézy a antitézy

🕔24. okt 2014

V dobe, v ktorej žijeme, keď ani ráno často nevie, čo nesie deň, jasné je, že je vysvetľovanie a ozrejmovanie významu eurointegrácie nielenže úlohou potrebnou a nutnou, ale i stálou. Do verejnosti sa totiž dostáva mnoho mylných názorov a téz, ktorých úporné opakovanie môže občanov zmýliť.

Čitať viac

EUROKOMPAS 2014: Pretrvávajúci model

🕔24. sep 2014

Na otázku Ako vy vidíte budúcnosť Európskej únie? každý piaty opýtaný (presne 20 percent) odpovedá, že táto v budúcnosti narazí na ešte väčšie problémy a pravdepodobne a skôr sa celkom uzavrie, možno aj rozpadne. Čiže podľa nich by nebolo treba rátať s jej ďalším rozširovaním

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Problémy treba riešiť

EUROKOMPAS 2014: Problémy treba riešiť

🕔5. sep 2014

Aj keď je vlnenie celkového obrazu, ktorým vnímame Európsku úniu v posledných mesiacoch, evidentné, iste postoje sa predsa vyznačujú stálosťou. Vzťahujú sa predovšetkým na reformy, ktoré máme zdolať. Je vskutku potešiteľné, že na otázku: Či reformy, nevyhnutné pre vstup do EÚ

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Ekologické záťaže

EUROKOMPAS 2014: Ekologické záťaže

🕔30. júla 2014

Z aspektu eurointegrácie a všetkých záväzkov, ktoré v oblasti environmentalistiky máme, veľký otáznik zostáva visieť nad nie tak dávnym vládnym rozhodnutím pripojiť oblasť ochrany životného prostredia k ministerstvu poľnohospodárstva. Je síce jasné, že sú si tieto dosť blízke, no náplň, charakteristiky a rozsah

Čitať viac