Späť na domovskú stránku

Materinský jazyk

Úroveň pokročilejšia, slovná zásoba bohatšia

🕔3. okt 2013

Eva Taubertová je veľa rokov knihovníčkou v padinskej pobočke Obecnej knižnice v Kovačici. Známa kultúrna dejateľka sa podieľa i v organizácii úspešných výstav, programov, vernisáží expozícií maliarov, Padinských dní kultúry či Babinkových stretnutí. Je najnápomocnejšou rukou banátskym divadelníkom. Nechýba ani na

Čitať viac

HOVORÍ SA, ŽE KOĽKO JAZYKOV VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM

🕔3. okt 2013

HOVORÍ SA, ŽE KOĽKO JAZYKOV VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM. Byť polyglotom veľa znamená a súvisí aj s vysokým stupňom tolerancie napríklad v multietnickom prostredí, akým je i Biele Blato. Nemôže nikto povedať, že táto osada nie je Európa v malom. Hovorí sa

Čitať viac

O materinskom jazyku znovu, a znovu, a…

🕔3. okt 2013

Najprv vtipne: Učiteľ sa pýta žiaka: „Jožko, prečo sa náš jazyk nazýva materinský?“ „No, preto, lebo otecko sa len málokedy dostane k slovu.“ Teraz vážnejšie: Nemyslime na materinský jazyk iba „v jeho deň“, ale každý deň. Tešme sa, že môžeme hovoriť,

Čitať viac

Médiá v materinskej reči ako základné ľudské právo

🕔30. sep 2013

O tom, že príslušníci národnostných menšín majú výsostné právo na médiá vo vlastnej reči, ktoré zaručujú medzinárodné dokumenty, akými sú Rámcová dohoda o ochrane národnostných menšín a Európska charta o regionálnych a menšinových jazykoch, ale aj naše zákonné predpisy, netreba zvlášť hovoriť. Ale neraz sa

Čitať viac