Krok do života

🕔16. mája 2013

Pred ôsmakmi je dôležité životné rozhodnutie. Ktorú strednú školu si zvoliť, zostať v krajine alebo ísť do zahraničia? Základné školy zorganizovali prezentácie tunajších škôl a niektoré aj tých zo Slovenska. Ak niekto ešte váha a má vlohy k umeleckej škole,

Čitať viac

V štúdiu budú pokračovať zväčša na Slovensku

🕔16. mája 2013

S otázkou, aký je počet maturantov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, a čo ich čaká v nastávajúcom období, sme zaklopali na dvere riaditeľa Paľa Beličku, ktorý zmapoval stav keď ide o túto stredoškolskú ustanovizeň. Podľa aktuálnych údajov v tomto školskom roku v Petrovci

Čitať viac

Kam ďalej?

🕔16. mája 2013

Generácia ôsmakov narodených v roku 1998 opúšťa lavice základnej školy a vydáva sa na cestu stredoškolského vzdelávania. Aj v ZŠ Jána Amosa Komenského vyprevádzajú žiakov záverečného ročníka. O tom, kde sa niektorí z nich rozhodli pokračovať v školení, nám porozprávali:  

Čitať viac

Majú reálne želania

🕔16. mája 2013

V staropazovskej Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka je v školskom roku 2012/2013 zapísaných 304 žiakov. Malých maturantov je 40 a rozvrhnutí sú do dvoch tried. Počas roka s triednymi profesorkami Stanislavou Nikovićovou a Oliverou Miletićovou-Panovićovou realizovali početné dielne v rámci uplatnenia nového GIZ programu Profesijná orientácia

Čitať viac

Prvá veľká skúška

🕔16. mája 2013

A už je to zase tu: májové dni lásky a dôležitého životného míľnika. Veľká maturita ako veľká skúška z dospelosti. Chvíle prvého vážneho rozhodovania o vlastnom osude. Samozrejme vtedy, keď už bude po testoch, ústnych a písomných skúškach, zabezpečení tých

Čitať viac

Prevláda záujem o cestovanie

🕔16. mája 2013

V školskom roku 2012/2013 Základnú školu T. G. Masaryka v Jánošíku navštevuje 66 žiakov, z toho počtu iba deviati sú žiakmi ôsmeho ročníka. Taký malý počet žiakov je v tejto škole už samozrejmosťou. Od samého začiatku ôsmaci mali pomoc pri rozhodovaní, v ktorej škole pokračovať

Čitať viac

O ďalšom školení…

🕔16. mája 2013

Malí maturanti na všetkých základných školách už spočitujú dni, ktoré zostali do konca školského roka. O tom, kam ďalej, alebo ktorú školu si zvoliť, trápi všetkých ôsmakov. Niekoľkých žiakov Základnej školy maršala Tita sme sa opýtali, aké sú ich plány

Čitať viac

Naši maturanti

🕔16. mája 2013

Ešte jedna generácia ôsmakov, ale i žiakov záverečných ročníkov stredných škôl vykročí na nový úsek svojej cesty. Malých maturantov ako i mnohých skončených stredoškolákov čaká ďalší stupeň školenia, avšak niektorí si začnú hľadať zamestnanie. Bez ohľadu na to, ako sa rozhodli, bude

Čitať viac