V GYMNÁZIU MIHAJLA PUPINA V KOVAČICI:  V novom školskom roku 70 prvákov

V GYMNÁZIU MIHAJLA PUPINA V KOVAČICI: V novom školskom roku 70 prvákov

🕔10. sep 2019

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici má v súčasnosti 11 tried, v ktorých sa od tohto školského roku vyučuje zhruba 230 žiakov. Z toho počtu od 2. septembra túto výchovno-vzdelávaciu ustanovizeň navštevuje 70 nových žiakov, ktorí sú rozdelení do troch odborov. Podľa slov

Čitať viac

Tri triedy prvákov iba v Padine

🕔5. sep 2013

V každej škole to na začiatku aj tohto septembra hlavne vyznieva slávnostne a veselo. Veď taký začiatok aj má byť, zvlášť pre tých, čo prvýkrát prešli jej bránou a – keď ide o základné školy – odteraz a počas nasledujúcich osem rokov sa im

Čitať viac

Podobne ako vlani

🕔5. sep 2013

Aj Základná škola maršala Tita v Padine začiatkom septembra otvorila svoje brány. V školskom roku 2013/2014 pribudlo 69 prvákov. Vzhľadom na predchádzajúci školský rok je ich o 3 žiakov viacej. Najmladších žiakov podelili do troch slovenských tried. V prvý školský

Čitať viac

V BIELOBLATSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE BRATSTVA A JEDNOTY

🕔3. sep 2013

V BIELOBLATSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE BRATSTVA A JEDNOTY je toho roku 17 prváčikov (na fotografii autora) zaradených do tried podľa všetkých „bieloblatských“ jazykov – do slovenskej, maďarskej a srbskej. O to, aby im prvý deň v škole bol príjemnejší, postarali sa ich starší

Čitať viac

Nezáujem o hodiny slovenčiny

🕔3. sep 2013

Základná škola J. J. Zmaja v novom školskom roku štartovala s obvyklým počtom tried – 8 v Hajdušici a dve kombinované triedy vo vysunutom oddelení v Starom Leci. – Do prvého ročníka je spolu zapísaných 11 žiakov – 7 v Hajdušici a 4 v Starom Leci. V týchto dňoch

Čitať viac

Darčeky pre prvákov

🕔3. sep 2013

Po dvojmesačných letných prázdninách v pondelok 2. septembra školy otvorili svoje brány. Aj tohto roku staropazovská lokálna samospráva pripravila darčeky – učebnicu a detský perečník pre všetkých žiakov prvých ročníkov z územia obce. V novom školskom roku 2013/2014 je zapísaných  675 prvákov.

Čitať viac

Štartujú so siedmimi triedami

🕔3. sep 2013

– Práve nám z Ministerstva školstva oznámili, že povolili, aby sme v prvom a treťom ročníku mali samostatné triedy a nie kombinovanú triedu, ako bolo pôvodne určené, – pochválila sa nám riaditeľka ZŠ T. G. Masaryka v Jánošíku Zuzana Halabrínová, keď sme ju v piatok

Čitať viac

V základných školách 675 prvákov

🕔3. sep 2013

Ubehli aj posledné dni letných prázdnin a slávnostný začiatok nového školského roku 2013/2014 vo všetkých základných a stredných školách na území Staropazovskej obce sa konal v pondelok 2. septembra. Slávnostne bolo aj v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde 31 žiakov prvého

Čitať viac

KEĎ PRVÝ SEPTEMBER ZAVOLÁ

🕔2. sep 2013

KEĎ PRVÝ SEPTEMBER ZAVOLÁ, tak sa školské potreby zháňajú všade: aj v Ústave pre vydávanie učebníc, aj v kníhkupectvách, i od príbuzných a známych, ale i na ulici. Tento posledný spôsob rok čo rok láka väčší počet rodičov s krízou nahlodaným rodinným rozpočtom, nehovoriac

Čitať viac

Učiť slovami, vychovávať príkladom

🕔2. sep 2013

Neučíme sa pre školu, ale pre život. Seneca Stromček ohýbaj, pokým je mladý. České Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy. Nie je ničím iným než tým, čím ho výchova učiní. Kant Ľud potrebuje chlieb a výchovu. Danton Účelom každej

Čitať viac