Hravý let ponad latku

🕔22. jan 2013

ČASOPISY (Nový život, roč. 64, č. 11 – 12, 2012) Posledné číslo časopisu Nový život 11 – 12 za rok 2012, ktoré uzaviera jeho 64. ročník, sa nám dostalo do rúk v polovici januára 2013. Na titulnej strane ho spestruje maľba

Čitať viac

Úprimné vyznanie – začiatok našej modernej poézie

🕔22. jan 2013

KULTÚRA   Vlani 31. decembra uplynulo dvesto rokov od smrti Juraja Ribaya. O rok bude 260 rokov od narodenia tohto významného slovenského osvietenského dejateľa, literáta, publicistu, jazykovedca, bibliografa, etnografa, ľudovýchovného pracovníka a organizátora vedeckého života a výskumu, zároveň evanjelického kňaza. Už vo

Čitať viac

Lístok na malý spoločenský večer

🕔22. jan 2013

KNIHY   (Viera Benková: Plášť bohyne. Výber z poetickej tvorby slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a zo Srbska. Báčsky Petrovec : Matica slovenská v Srbsku – Nadlak : Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, 2012)   Nemôžeme a ani nemusíme vedieť všetci všetko a o všetkom. Ale

Čitať viac

Posturbárske kritériá určovania veľkosti poddanských usadlostí a výšky daňových poplatkov zemepánovi

🕔22. jan 2013

DEJINY   Po zrušení Vojenskej hranice v Báč-bodrožskej stolici bol dopyt po poddaných naozaj aktuálny. Aj spôsob udeľovania pozemkov bol tým podmienený. Začalo to najprv voľným záberom, ale aj každoročným odoberaním zeme tým, ktorí zobrali väčšie plochy ako ich v skutku mohli obrobiť.

Čitať viac

Narodeniny

🕔22. jan 2013

MIROSLAV MACHÁČ   Keď ma dnes dopoludnia, hneď po lekárskej vizite, pozvala mobilom moja vnučka Lara, a tým svojím štebotavým hlasom sa ma opýtala, či prídem v sobotu na jej narodeniny, tak som sa potešil, že sa to nedá opísať. Pocítil

Čitať viac

Ruka

🕔22. jan 2013

Kultúra MARTIN KASARDA   Každý z nás je príbehom. Kráča vedený niťami, ktoré mu niekto strčil do ruky, ako labyrintom, aby sa občas zauzlili v sieti iných príbehov. Plánovať uzlíky sa podobá presviedčaniu roztatáreného psíka, aby chodil značkovať len zákonmi navrhované rohy

Čitať viac

Sny v obrazoch

🕔22. jan 2013

VÝTVARNÍCTVO   Je originálny, optimistický a obrazný. Už roky nám ponúka obrazy súčasnosti a predobrazy (možnej) krajšej budúcnosti. Ukazuje možnosti a cesty, ktorými by sme sa mali a mohli uberať. Umne a vynaliezavo, pôsobivo a mnohotvárne naznačuje, že hľadať zmysel a krásu života treba predovšetkým

Čitať viac