Kedy rezať okrasné dreviny?

🕔1. feb 2013

OKRASNÁ ZÁHRADA Najvhodnejší termín na zmladenie väčšiny druhov starších okrasných drevín je koncom zimy. Na kroch a stromoch bez listov na prvý pohľad rozoznáme choré a staré konáre, taktiež dobre vidíme príliš husté časti. Pri reze väčšiny druhov okrasných drevín

Čitať viac

Hraboš poľný – škodca aktívny aj počas zimy

🕔1. feb 2013

OCHRANA RASTLÍN Hraboš poľný (srb. poljska volucharica) – Microtus arvalis je drobný hlodavec s dĺžkou tela 83 až130 mm, dĺžka chvosta je 27 až47 mm a hmotnosť 12 až 57 g. Farba chrbta je hnedosivá, brucha belavá. Uši má široké a krátke, nohy

Čitať viac

Skromnejší export, vyššie ceny

🕔1. feb 2013

Následky sucha, tým aj badateľne skromnejšej úrody v porovnaní s rokom 2011,  sa už začali viacnásobne prejavovať. Jedným z prvých signálov toho je spomalený export. Poradca predsedu Hospodárskej komory Srbska pre poľnohospodárstvo Vojislav Stanković vyzdvihuje, že pohyby v zahraničnoobchodnej výmene poľnohospodárstva a potravinárstva už v novembri

Čitať viac

V záujme ekologickej rovnováhy a zachovania biodiverzity

🕔1. feb 2013

Už celé roky si ľudstvo na dnešný deň pripomína významný dátum podpisu Ramsarskej konvencie v roku 1971 v Iráne. Chvíle, keď Stály výbor Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam zvolil 2. február za Svetový deň mokradí. Zámerom bolo nielen pripomenúť si a osláviť podpísanie

Čitať viac

Lipidy, škroby a vitamíny

🕔1. feb 2013

Známe je, že sa väčšina liekov dostáva do organizmu ústami, sliznicou dýchacích ciest alebo kožou. Do celého tela sa rozvádzajú krvou. Liek si potom priam vyhľadáva ten druh buniek alebo tkaniva, na ktorom môže naplno rozvinúť svoj účinok. Podobne pôsobia

Čitať viac

Na mediálnom poli nový odborný elektronický časopis

🕔30. jan 2013

ČASOPISY   (CASCA, elektronický časopis pre spoločenské vedy, kultúru a umenie, roč. 1, č. 1, 2012. http://www.journal.casca.org.rs/casopis/) Aj napriek všeobecne zaužívanému názoru, že publikovanie v tlači je dôveryhodnejšie a o elektronickom publikovaní vládne mienka, že je to len svojrázna improvizácia publikovania,

Čitať viac

Hravý let ponad latku

🕔22. jan 2013

ČASOPISY (Nový život, roč. 64, č. 11 – 12, 2012) Posledné číslo časopisu Nový život 11 – 12 za rok 2012, ktoré uzaviera jeho 64. ročník, sa nám dostalo do rúk v polovici januára 2013. Na titulnej strane ho spestruje maľba

Čitať viac

Úprimné vyznanie – začiatok našej modernej poézie

🕔22. jan 2013

KULTÚRA   Vlani 31. decembra uplynulo dvesto rokov od smrti Juraja Ribaya. O rok bude 260 rokov od narodenia tohto významného slovenského osvietenského dejateľa, literáta, publicistu, jazykovedca, bibliografa, etnografa, ľudovýchovného pracovníka a organizátora vedeckého života a výskumu, zároveň evanjelického kňaza. Už vo

Čitať viac

Lístok na malý spoločenský večer

🕔22. jan 2013

KNIHY   (Viera Benková: Plášť bohyne. Výber z poetickej tvorby slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a zo Srbska. Báčsky Petrovec : Matica slovenská v Srbsku – Nadlak : Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, 2012)   Nemôžeme a ani nemusíme vedieť všetci všetko a o všetkom. Ale

Čitať viac

Posturbárske kritériá určovania veľkosti poddanských usadlostí a výšky daňových poplatkov zemepánovi

🕔22. jan 2013

DEJINY   Po zrušení Vojenskej hranice v Báč-bodrožskej stolici bol dopyt po poddaných naozaj aktuálny. Aj spôsob udeľovania pozemkov bol tým podmienený. Začalo to najprv voľným záberom, ale aj každoročným odoberaním zeme tým, ktorí zobrali väčšie plochy ako ich v skutku mohli obrobiť.

Čitať viac