Chýrnik

11.dec 2013

PRAHA, KOVAČICA. V rámci podujatia Dni srbskej kultúry 2013 v Prahe bola i vernisáž pod názvom Tri srdiečka autorov Martina, Anny a Nataše Kňazovicovcov z Kovačice. Výstavu, ktorá vítala návštevníkov od 6. do 30. novembra, otvorila predsedníčka Združenia Srbov v Prahe, literátka a novinárka Branka Kubešová a o výstave a autoroch hovorili eminentná profesorka Univerzity v New Yorku Radmila Milentijevićová a akademický maliar Josef Velčovský.

BRATISLAVA, PADINA, KOVAČICA. V jubilejnom roku 150. výročia založenia Matice slovenskej na Slovensku v Bratislave 3. decembra bola otvorená výstava prác slovenských insitných maliarok z Padiny a Kovačice, matky a dcéry Márie Hlavatej-Pavelkovej a Márie Hlavatej-Krišanovej. Expozícia s názvom Zimný sen z Dolnej zeme je nainštalovaná v Jozefínskej knižnici Matice slovenskej v Bratislave.

PADINA. Vo štvrtok 5. decembra v chladnej sieni Domu kultúry v Padine bola generálna skúška členov Padinského ochotníckeho divadla Nová scéna, ktorí predviedli divadelné predstavenie Nízkotučný život autora Viliama Klimačeka a v réžii Jarmily Gerbocovej, ktorá mala na starosti aj dramaturgiu a choreografiu. Vo vystúpení Scény mladých, prevažne padinských žiakov Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, účinkujú: Anička Príbeľová, Ivana Povolná, Katarína Kadancová, Vladimír Šimák a Ivana Čapová. O scénografiu sa postaral Martin Gerboc a technickú stránku prípravy inscenácie mali na starosti Pavel Strehovský a Andrej Tomek.

                                                                           A. Ch.

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs