Čulá činnosť počas víkendu

11.jan 2016

Čulá činnosť počas víkendu

V Hajdušici počas uplynulého víkendu bolo rušno. Najprv v sobotu v Miestnom spoločenstve usporiadali vianočno-novoročné prijatie, na ktorom kvitovali minuloročnú činnosť a vytýčili si plán práce na tento rok, zatiaľ čo v nedeľu na literárnom večierku vzdali hold velikánovi slovenského národa Ľudovítovi Štúrovi.

Rada MS spoj mladosti a skúsenosti: Michal Hrudka (podpredseda), Dragomir Stanković, Miroslav Melich, Branislav Stoječevski (predseda), Jovica Hudec a Daniel Hudec (Z ľava)

Rada MS – spoj mladosti a skúsenosti (zľava): Michal Hrudka (podpredseda), Dragomir Stanković, Miroslav Melich, Branislav Stoječevski (predseda), Jovica Hudec a Daniel Hudec

Na prijatí v Miestnom spoločenstve okrem členov rady boli prítomní aj zamestnanci a spolupracovníci Miestneho spoločenstva a predstavitelia inštitúcií, spolkov a združení, ktoré pôsobia v tejto osade. Pozdravujúc prítomných predseda Rady Miestneho spoločenstva Branislav Stojčevski skratka informoval o aktivitách v roku za nami, ako aj o plánoch práce v tomto roku. Z aktivít v roku za nami vyzdvihol angažovanie troch robotníkov v rámci verejných prác, ktorí majú prečistiť kanálovú sieť a priepusty v celej osade dĺžky 12 km. Podobným spôsobom je zamestnaná aj administratívna pracovníčka v MS, čo významne prispelo účinnosti MS. Prostriedky na tieto účely zabezpečila obec Plandište. Vlani v Hajdušici začali aj dlho očakávané práce na výstavbe sociálnych zariadení v rámci Domu kultúry, oprávali cesty v osade a podnikali aj niektoré iné menšie aktivity.

Podľa slov hajdušického richtára pred Miestnym spoločenstvom v tomto roku sa nastoľuje niekoľko významných infraštruktúrnych akcií. Dedinská správa totiž mieni aktívne pracovať na zabezpečení prostriedkov na ukončenie kanalizačnej siete, ako aj na výmene škodlivých azbestových rúr na vodovodnom potrubí. Nevyhnutná je aj oprava cesty na ulici Gavrila Principa, ktorá je v katastrofálnom stave. Okrem toho Miestne spoločenstvo v rámci svojich skromných možností podporí aj činnosť spolkov a združení, avšak aj od nich očakáva podporu v realizácii spomínaných úloh.

HOLD ĽUDOVÍTOVI ŠTÚROVI

Spevácka skupina KUS Bratstvo zaspievala Kto za pravdu horí

Spevácka skupina KUS Bratstvo zaspievala Kto za pravdu horí

Miestny odbor Matice slovenskej, ZŠ J. J. Zmaja, KUS Bratstvo a Združenie žien Oko spoločnými silami včera zorganizovali večierok venovaný velikánovi slovenského národa Ľudovítovi Štúrovi, a tak si pripomenuli 200. výročie jeho narodenia a 160. výročie smrti.  Zo 30 Hajdušičanov si pozrelo film Slovenského národného múzea o živote a diele Ľudovíta Štúra, a potom odzneli Štúrove básne a myšlienky v podaní matičiarov a žiakov základnej školy, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry.

Maja Greksová a Dajana Brankovićová (z ľava) prečítali básne Ľudovita Štúra

Maja Greksová a Dajana Brankovićová (zľava) prečítali básne Ľudovita Štúra

Program hrou na klarinete spestril aj mladý hudobník z Plandišta Mario Cesnak, a jeho otec Željko zarecitoval báseň zo svojej najnovšej básnickej zbierky. Spevácka skupina KUS Bratstvo zaspievala pieseň Kto za pravdu horí a všetci spolu si na záver zaspievali aj hymnickú pieseň Po nábreží.

Vladimír Hudec

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs