Dnes bude pohreb novinára Pavla Floriana

27.júl 2017

Dnes bude pohreb novinára Pavla Floriana

Dnes o 17.00 na petrovskom cintoríne pochovajú novinára Pavla Floriana z Báčskeho Petrovca, ktorý umrel včera po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 67 rokov.

Florian sa narodil 30. januára 1950 v Báčskom Petrovci, kde ukončil základnú školu a gymnázium. V Novosadskom rozhlase pracoval ako hlásateľ v období rokov 1975 – 1981 a potom ďalších desať rokov bol novinárom v Slovenskej redakcii RNS. V novinárskeh práci sa hlavne zameriaval na témy z oblasti z vedy a techniky, ako aj na turistiku, za čo aj získal prestížnu cenu turistickej organizácie Turistický kvet.

Po odchode z novosadského rozhlasu súkromne podnikal. Novinárstva sa nevzdával: bol dopisovateľom austrálskeho rozhlasu SBS v slovenskej reči.  Zároveň bol tiež aj administrátorom blogu KRUHY.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs