Finálová súťaž v prednese poézie a prózy žien

14.apr 2015

V nedeľu 19. apríla v priestoroch Matice slovenskej v Srbsku o 16. hodine Asociácia slovenských spolkov žien organizuje finálovú súťaž v prednese poézie a prózy žien. Vystúpia víťazky regionálnych súťaží z Báčky a Banátu.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs