Historický kalendár – 16. januára

15.jan 2013

1847 – v Hlbokom sa narodil spisovateľ, literárny vedec Svetozár Hurban Vajanský, vl. m. Svetozár Miloslav Hurban, jedna z vedúcich osobností národného života. Pôsobil ako advokát a v rokoch 1878 – 1916 bol redaktorom a šéfredaktorom v Národných novinách. Za národne orientované články, ktoré v nich uverejňoval, bol väznený. V roku 1881 spolu s J. Škultétym obnovil periodikum Slovenské pohľady. Dielo S. H. Vajanského: básnické zbierky – Tatry a more, Herodes, Spod jarma, Verše, próza – novela: Letiace tiene, romány: Suchá ratolesť, Koreň a výhonky a i. Kritické práce vyšli pod názvom State o slovenskej literatúre. Syn J. M. Hurbana. Zomrel 17. augusta 1916 v Martine.

1969 – na protest proti odklonu od demokratizačného procesu a proti ústupkom zo strany československej vlády voči okupantom spáchal v Prahe na Václavskom námestí samovraždu upálením študent Jan Palach. Zomrel 19. januára a jeho pohreb 25. januára sa stal celoštátnou manifestáciou. Palach sa narodil 11. augusta 1948.

1976 – v Piešťanoch sa narodila plavkyňa Martina Moravcová, jedna z najlepších športovkýň Slovenska. Z vrcholných podujatí má 67 medailí, z toho dve strieborné olympijské zo Sydney 2000, 22 z majstrovstiev sveta (7 – 8 – 7) a 43 z kontinentálnych šampionátov (21 – 18 – 2). Svetový rekord prekonala trikrát, šestnásťkrát pokorila hranicu európskeho historického maxima a 207-krát slovenského. Dvojnásobná absolútna víťazka Svetového pohára (2002, 2004), v ktorom si pripísala prvenstvá v 105 pretekoch. Šesťnásobná víťazka ankety o najlepšieho slovenského športovca roka (1993, 1995, 1998, 2000, 2001, 2003). V ankete o slovenského športovca 20. storočia skončila

1989 – v Prahe na Václavskom námestí zatkli spolu s ďalšími občianskymi aktivistami Václava Havla, budúceho prezidenta ČSFR a Českej republiky. Stalo sa to počas Palachovho týždňa (15.-21. januára 1989), ktorý bol prejavom občianskeho odporu proti vtedajšiemu režimu. Václav Havel bol odsúdený na osem mesiacov a po uplynutí polovice trestu bol v máji 1989 prepustený. Palachov týždeň sa skončil púťou k jeho hrobu vo Všetatoch, ktorú však polícia tiež potlačila.

1993 – Slovenská republika sa stala členom Svetovej banky (SB).

Zdroj: SITA

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs