Holubička zažiarila

15.máj 2015

Holubička zažiarila

Priateľstvo medzi dolnozemskými Slovákmi a tými na Slovensku pretrváva už dlhé roky a vzájomné návštevy sú samozrejmosťou. Takou bola aj návšteva osady Lubina s okolím, na ktorú sa uplynulý víkend vydali ochotníci Domu kultúry Michala Babinku v Padine.

Padinčanov slávnostne privítali na obecnom úrade v Lubine

Padinčanov slávnostne privítali na obecnom úrade v Lubine

Na pozvanie Ing. Martina Beňatinského, starostu obce Lubina, Padinčania sa po 25 rokoch rozhodli oživiť spoluprácu s tamojšími ochotníkmi FSk Javorinka. Tam na 3. ročníku Podjavorinských folklórnych slávností piesňou a tancom prezentovali svoju najslovenskejšiu dolnozemskú osadu. Po ubytovaní v rekreačnom stredisku Tábor Podvišňové na úpätí Veľkej Javoriny v obci Bzince pod Javorinou, v Okrese Nové Mesto nad Váhom, ochotníkov padinského DK a členov FS Holubička slávnostne privítali na obecnom úrade v Lubine. Starosta obce Ing. Beňatinský im bližšie ozrejmil údaje o obci a jej obyvateľoch, spoločne sa rozpamätali na pomaly už zabudnuté priateľstvo.

Obec Lubina (Okres Staré Mesto nad Váhom), dozvie sa každý, kto sa do nej poberie hoci letom-svetom-internetom, leží na slovensko-moravskom pohraničí, v Podjavorinskej oblasti. Najvýznamnejšími susednými obcami Lubiny sú Stará Turá a Brzince pod Javorinou. Územie je koridorom k najvyššiemu vrcholu Bielych Karpát – k Veľkej Javorine. Obec Lubina počíta necelých 1 400 obyvateľov.
Na stánku Padiny okrem olejomalieb a iných umeleckých prác svoje miesto mali aj Hlas ľudu a Vzlet  

Na stánku Padiny okrem olejomalieb a iných umeleckých prác svoje miesto mali aj Hlas ľudu a Vzlet

V sobotu 9. mája v zrekonštruovanom amfiteátri na vrchu Roh nad obcou Lubina ožila tradícia slovenského folklóru. Na 3. ročníku Podjavorinských folklórnych slávností sa okrem spevu a tancov v podaní ochotníkov folklórnych súborov z okolitých osád Lubiny a naďaleko známeho bratislavského FS Technik predstavili členovia FS Holubička „zo srbskej Padiny“. Padinčania svoju tradíciu a obyčaje podali v choreografii, ktorá je spätá s dejinami smädu v osade, a piesňami o Padine. Sprievodným podujatím PFS boli rôzne zaujímavosti pre deti, prezentačné stánky ľudových remesiel a umenia, medzi ktorými bol stánok s umeleckými dielami autorov Juraja Lavroša a Vladimíra Galasa, insitných maliarov z Padiny.

Zájazd Padinčanov doznel pri ľudovej veselici v Lubine – Miškech Dedinke, kde sa Padinčania spolu so svojimi hostiteľmi príjemne pobavili až do „pozdnej nočnej hodiny“. Na rozlúčke, pri ktorej sa mnohým skotúľala slza v oku, si sľúbili, že odteraz budú pevne držať putá spoločného priateľstva a v budúcnosti ešte tesnejšie spolupracovať.

Anička Chalupová

 

 

 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs