Igor Furdík rokoval o aktivitách Slovákov v Rumunsku s Pavlom Hlasznikom

12.feb 2013

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v piatok 8. februára 2013 na pôde úradu Pavla Hlasznika, 1. podpredsedu Spoločnosti pre edukáciu a poradenstvo v Nadlaku, člena Generálnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

Popredný funkcionár slovenskej národnostnej menšiny v Rumunsku informoval I. Furdíka o najbližších aktivitách Slovákov, niektorých otázkach výchovy a vzdelávania, o skúsenostiach s elektronickým systémom podávania žiadostí o finančnú podporu na projekty Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2013. P. Hlasznik zároveň pozval predsedu ÚSŽZ na slávnostné odovzdávanie Ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku v marci 2013.

Igor Furdík vysoko vyzdvihol aktivity a národný život Slovákov v Rumunsku, poďakoval za pozvanie a potvrdil záujem o účasť na významnom podujatí, ktoré má dosah na všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí. Predseda ÚSŽZ konzultoval so svojím hosťom aj programové zameranie jeho ďalšej návštevy slovenskej menšiny v Rumunsku, ktorá bude mať pracovný charakter s cieľom získať aktuálny prehľad o živote Slovákov v Rumunsku.

ÚSŽZ

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs