IN MEMORIAM: Za Pavlom Pálikom (1947 – 2021)

2.jún 2021

IN MEMORIAM: Za Pavlom Pálikom (1947 – 2021)

Pavel Pálik

27.10.1947 – 2.6.2021

Pavel Pálik nebol iba na jednom Matičnom turnaji, v Pivnici 2018

Rednú rady spolupracovníkov, priateľov, dobrých ľudí… Po ťažkej chorobe a presne štyridsaťdňovom boji o život v pokrajinskej nemocnici a Špeciálnej nemocnici Dr. Borivoja Gnjatića v Starom Slankamene, zo životnej scény navždy odišiel Kysáčan Pavel Pálik.

Pavel sa narodil 27. októbra 1947 v Kysáči. Už ako žiak základnej školy si obľúbil šport, so spolužiakmi najčastejšie hrávali stolný tenis, futbal a hádzanú. Neskoršie hral pivotmana v HK Tatra, bol aj trénerom kysáčskych hádzanárok, z ktorých najviac dosiahla Anna Pixiadesová-Stepanovová. Ako futbalista nemal šťastie, lebo sa už v doraste zranil, navždy vyzliekol dres a vyzul kopačky.

Dar FK Tatra k sedemdesiatinám

Ihrisko Tatry však bolo pre Pavla prinajmenej druhým domom, kde strávil viac ako šesťdesiat rokov. Bol tam vždy vo voľnom čase a najmä každú nedeľu, často aj bez obedu, keď sledoval zápasy nielen doma, ale i na hosťovaniach. Často bol vo vedení Tatry, ale aj predseda, tajomník spolu vyše tridsať rokov a neúnavný kronikár všetkých športových udalostí v Kysáči!

Pavel Pálik vo verejnosti bol známy ako dopisovateľ z Kysáča. S Hlasom ľudu sa stretol ako dvanásťročný u uja kožušníka Michala Miháľa. Keď sa stal predsedom mládeže začal dopisovateľskú kariéru, a prvé správy zo zápasov hádzanárok a hádzanárov Tatry mu zverejnil náš Hlas ľudu 4. októbra 1969. Odvtedy, až po odchod do nemocnice pravidelne a načas zasielal príspevky zo zápasov Tatry. Keď bolo treba pochválil, ale vedel aj skritizovať slabé výkony mužstva a slabú prácu vedenia Tatry. Spolupracoval aj s novosadským Dnevnikom, TV Petrovec, Slovenskou redakciou Novosadského rozhlasu, roky prispieval športovými správami do informačných vysielaní Slovenskej redakcie RTV Vojvodiny a Rádio Kysáča.

Pálikovci s vnučkami

Pavel nebol len spoľahlivým a pedantným dopisovateľom, ale sa mu podarilo vydať aj tri knihy. Prvú pod názvom Šesťdesiat rokov FK Tatra v Kysáči 1929 – 1989, druhú Priateľstvo, ktoré chce dožiť zlaté jubileum; je to najviac obrázkové svedectvo o spolupráci Kysáča a slovenskej obce Hontianske Nemce. Tretia, možno aj najvzácnejšia kniha mu vyšla v polovici apríla 2021 – Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva SR v Srbsku 1997 – 2020, ktorej sa potešil ako malé dieťa, a o niekoľko dní musel do nemocnice… Kysáčsky MOMS plánoval promóciu tejto publikácie, ktorej sa autor, žiaľ, nedožil.

Pohreb zosnulého Pavla Pálika bude vo štvrtok 3. júna 2021 na kysáčskom cintoríne o 17. hodine.

J. PUCOVSKÝ
J. PUCOVSKÝ

JURAJ PUCOVSKÝ (1955) V redakcii Hlasu ľudu nepretržite pracuje od roku 1980. Najprv ako spolupracovník krátko pracoval v rubrike Z našich osád, potom bol angažovaný vo vnútropolitickej rubrike a v súčasnosti je redaktor športovej rubriky. Kontakt: pucovsky@hl.rs