Jazyková poradňa

7.feb 2013

Jazyková poradňa je spoločným projektom portálu Sme.sk a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Sme.sk zabezpečuje technickú podporu a pracovníci JÚĽŠ SAV zabezpečujú odborné jazykové poradenstvo.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs