Kniha o siedmich vojvodinských političkách

24.jan 2013

V piatok 18. januára v Novom Sade v budove Zhromaždenia AP Vojvodiny Ústav pre rodovú rovnosť z Nového Sadu usporiadal premiéru knihy Dijany Subotički Životne priče političarki iz Vojvodine (Životné príbehy političiek z Vojvodiny).

Autorka Dijana Subotički

Autorka v knihe predstavila sedem vojvodinských političiek z rôznych prostredí: Olenu Papugu, Juditu Popović, Aniko Žiroš-Jankelić, Vesnu Bijelić-Francuski, Đurđinu Jerinkić, Gordanu Bulatović a Stanislavu Hrnjak. Čitateľovi sprístupňuje nielen ich politický, ale aj súkromný život – detstvo, výchovu, školenie, vierovyznanie, rodinu a pod. Pozornosť venuje aj rodovej rovnosti. Z recenzie Marije Srdić sa okrem iného dozvedáme, že D. Subotički „dokázala využiť novinárske schopnosti, ako aktivistka so získanými akademickými vedomosťami podáva obraz aktuálnych vojvodinských političiek doteraz nezvyčajným spôsobom“. Kniha vznikla ako výsledok projektu združenia občanov PostPesimisti Kikinde. Dijana Subotički porozprávala o vzácnych skúsenostiach, ktoré získala, kým pracovala na tejto svojej v poradí tretej knihe Životne priče političarki iz Vojvodine. Je to zároveň materiál pre jej doktorskú dizertáciu.

Program moderoval Radovan Vlahović, riaditeľ Vydavateľstva Banátske kultúrne stredisko, z Nového Miloševa. Obe recenzentky prof. Dr. Svenka Savić a Marija Srdić sa aj pri tejto príležitosti pochvalne zmienili o knihe. Na premiére knihy sa prítomným prihovorili aj predstavené političky: republiková poslankyňa O. Papuga, dve pokrajinské poslankyne A. Žiroš-Jankelić a V. Bjelić-Francuski a podpredsedníčka Zhromaždenia obce Kikinda G. Bulatović.

Ženy politicky angažované nemajú vždy ľahké životné úlohy a svoje postavenie si musia samy vybojovať. Kniha D. Subotički určite posilní ženy, keďže mnohé sú veľmi schopné političky. Riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť Vesna Šijački v príhovore informovala o dvoch výskumoch zaoberajúcich sa problematikou žien v politike, ktoré ústav usporiadal v rokoch 2008 a 2012.

Záverom programu si početní prítomní pozreli dokumentárny film Desať rokov Strediska pre rodové štúdiá Univerzity v Novom Sade.

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs