V rámci edície sa vydávajú knihy pre vekovú štruktúru čitateľov Vzletu – orientačne pre mládež vyšších ročníkov základných škôl a pre gymnazistov, predovšetkým krásna literatúra: romány, rozprávky, divadelné predlohy a poézia. Autori sú tak z kruhu redakcie a spolupracovníkov či dopisovateľov Hlasu ľudu a Vzletu, ako i z kruhu miestnych kultúrnych, školských dejateľov.

Vyšli tituly:

1. Rovné rozprávky z roviny

Autor: Andrej Čipkár (nar. 1932, Hložany), spolupracovník Hlasu ľudu.
Nový Sad : Hlas ľudu, 2007, náklad: 300, 136 s.Obsah: 16 rozprávok zo starej knihy starého otca písaná švabachom. V podstate rozprávky s tradičnou vojvodinskou tematikou – staré stromy, sálaše, studne pri ceste, moruše, kone, pšenica, kukurica, konopa, slnečnica, hrozno chmeľ, tekvica, vrany ap. Ilustrovaná maľbami Milana Súdiho.

[book id=’156′ /]

2. Mať pätnásť je také ťažké alebo Striptíz

Autorka: Mária Kotvášová-Jonášová (nar. 1957, Kovačica), spolupracovníčka Vzletu.
Nový Sad : Hlas ľudu, 2011, náklad: 300, 112 s. Druhé vydanie.Obsah: Román pre mládež, členený do 24 kapitol. Zachytáva život a problémy adolescentov.

3. Prečo???

Autor: Andrej Čipkár (1932, Hložany – 2009, Nový Sad), spolupracovník Hlasu ľudu.
Nový Sad : Hlas ľudu, 2009, náklad: 300, 34 s.Obsah: Desať rozprávok pre deti o zvieratách písané formou starodávnych ľudových rozprávok. Ilustroval Pavel Koza.

4. Hluchý telefón

Autor: Elena Hložanová (nar. 1962, Pivnica), spolupracovníčka Vzletu a Hlasu ľudu.
Nový Sad : Hlas ľudu, 2009, náklad: 300, 72 s.
Predslov: Michal Ďuga.Obsah: Zbierka troch divadelných hier pre mládež: Hluchý telefón, Nehnevaj sa, miláčik a Poviem ti niečo pekné.

5. Samí dobrí žiaci

Autorka: Mária Kotvášová-Jonášová (nar. 1957, Kovačica), spolupracovníčka Vzletu.
Nový Sad : Hlas ľudu, 2011, náklad: 300, 88 s.Obsah: Román pre mládež, ktorý zachytáva život a problémy adolescentov.