Kone ako inšpirácia na olejomaľbách Savu Spremu

24.apr 2017

Kone ako inšpirácia na olejomaľbách Savu Spremu

Mária Ivičiaková, Savo Spremo, Pavel Čáni a Vladimír Valentík (zľava)

Vernisáž šiestej samostatnej výstavy obrazov Savu Spremu z Maglića, člena Združenia petrovských výtvarných umelcov bola v sobotu  v miestnostiach Turistickej organizácie v Petrovci.

Početných návštevníkov, menovite hostí zo Slovenska, privítala Mária Ivičiaková, predsedníčka Združenia petrovských výtvarníkov a sprítomnila i životopis a doterajšie výtvarné dielo autora Savu Spremu.

O vystavených olejomaľbách z odborného uhla hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík. Poznamenal, že Savo Spremo pestuje všetky tradičné výtvarné žánre. Dobre sa vynachádza pri maľovaní pejzážov, zátišia, portrétov a aktov. V rámci šiestej samostatnej výstavy najviac je olejomalieb, na ktorých sú kone, ženské akty, ženské figúry, niekoľko malieb salašov a vojvodinských pejzážov. Motív koní je veľmi zložitý a Savo Spremo často maľuje práve portréty konkrétnych koní, ktoré majú aj svoje mená.

Z hostí zo Slovenska sa prihovoril Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov z Bratislavy. Po príhovore autora Savu Spremu, výstavu otvoril Pavel Čáni, riaditeľ Galérie Zuzky Medveďovej a Múzea vojvodinských Slovákov

V rámci vernisáže hudobné sóla na gitare predviedol Boris Gabríni.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs