KOVAČIČANIA A PADINČANIA V BOLJEVCI

18.jún 2013

25Juraj

KOVAČIČANIA A PADINČANIA V BOLJEVCI. Na úpätí hory Rtanj sa nachádza mestečko Boljevac, v ktorom sa už 40 rokov usporadúva etno festival Crnorečje u pesmi i igri. Tento festival, ktorý pestuje tradíciu ľudového folklóru a starej tradičnej kuchyne, sa usporiadal v dňoch víkendu 8. a 9. júna a okrem srbských hostiteľov a hostí z okolia na festivale vystúpili aj predstavitelia domov kultúry z Padiny a Kovačice. V ústrednom bode programu za sprievodu slovenského ľudového orchestra Rosička po tri choreografie zatancovali folklórne skupiny DK Michala Babinku a DK 3. októbra, mladí sólisti Jarmila Hajková a Denis Galas zaspievali slovenské ľudové piesne a insitný maliar Juraj Ľavroš (na snímke) zahral na fujare. Hodinový program hostí z týchto dvoch slovenských prostredí v Banáte moderoval Ján Puškár ml. Organizátori pre hostí prichystali i príjemné prekvapenie: usporiadali im návštevu archeologického náleziska Felix Romulijana, v ktorom sa nachádza cisársky palác rímskeho imperátora Gaja Valerija Galerija Maksimilijana. Organizátorom tohto zájazdu do Boljevca na festival bola Turistická organizácia Obce Kovačica.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs