MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA: Kovačica v obraze a v slove

22.feb 2020

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA: Kovačica v obraze a v slove

Ústredné podujatie venované oslave Medzinárodného dňa materinského jazyka, vyhlásené UNESCO, sa včera usporiadalo jubilejne po 20. krát v Kovačici.

Oslava začala príhovorom organizátorov a ich hostí v Podnikateľsko-rekreačnom stredisku Relax, kde na začiatku odznel najprv príležitostný program v prednese kovačických gymnazistov, ktorí predniesli splet piesní a posolstvo gen. tajomníka UNESCO v srbskom, slovenskom, maďarskom a rumunskom jazyku. „Znalosť a zachovanie materinského jazyka nevylučuje znalosť a učenie sa iných jazykov, naopak dobrá znalosť materinského jazyka uľahčuje poznanie a učenie sa ostatných.“- povedala medziiným Ljiljana Blagojevićová, známa srbská herečka a umelkyňa, ktorá spolu s hercom Ivanom Bekjarevym prispela k obohateniu tejto oficiálnej časti podujatia.

Milan Garašević, predseda obce, touto príležitosťou vyzdvihol, že v tejto multietnickej obci každý každému rozumie, každý hovorí svojou materinskou rečou a tomu nerozumejú iba tí, ktorí žijú mimo tejto obce. „Kovačica je Európa v malom. Nemame bohatstvo aké má Európa, ale máme svornosť akú Európa nemá“. Zároveň sa poďakoval Pavlovi Babkovi, hlavnému iniciátorovi oslavy Dňa materinského jazyka v Kovačici, ktorá sa vďaka jeho úsilu a vytrvalosti organizuje v tomto prostredí už dve plné desaťročia.

Pavel Babka, iniciátor oslavy Dňa materinského jazyka v Kovačici, v pondelok 24. februára v Bratislave prijíme vysoké ocenenie ministerky kultúry Slovenskej republiky

Babka podobne, ako aj 17. februára t.r., keď v sídle UNESCO v Paríži prezentoval dokumentárnu výstavu, si touto príležitosťou spomenul na začiatky a dejiny oslavy, pričom prízvukoval na insitné umenie ako jazyk, ktorému rozumie celý svet.

Okrem predstaviteľov národnostných rád slovenskej, maďarskej a rumúnskej národnostnej menšiny, a pomocníka ministra Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja, tejto oslavy sa zúčastnili aj predstavitelia rumunského a slovenského veľvyslanectva v Belehrade.   „Toto malebné tiché mesto, kde sa miestni obyvatelia po stáročia pozdravujú a navzájom rozprávajú v srbčine, slovenčine, rumúnčine, maďarčine ale aj v rómčine, sú tým nejlepším príkladom pre zachovanie jazykovej rozmanitosti a viacjazyčnosti.“-ocenil Igor Vencel, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade.

V druhej časti oslavy, ktorej predchádzal kultúrno-umelecký program v podaní ochotníkov z Kovačice, Uzdinu, Crepaje a Debeľače, a významných srbských umelcov Svetislava GoncićaLidiji Vukićevićovej, si milovníci výtvarného umenia mohli vychutnávať krásu umeleckých výtvarných prác sprístupnených v Galérii Babka a vo výstavných priestoroch Galérie insitného umenia. Výstavu slávnostne otvoril Dr. Mojmír Vrlík, honorárny konzul na Slovensku.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs