PREHLIADKA 3xĎ: Kde bolo, tam bolo…, Soľ nad zlato a Len pekne

5.jún 2015

PREHLIADKA 3xĎ: Kde bolo, tam bolo…, Soľ nad zlato a Len pekne

Kde bolo, tam bolo...

Kde bolo, tam bolo…

Prvý festivalový deň štartoval podľa plánu, čiže naši malí herci zahrali sedem predstavení. 

Ako prvé vystúpilo Slovenské vojvodinské divadlo, ktorého herci zahrali Kde bolo, tam bolo… Text, úpravu, réžiu, scénografiu a kostýmy mala na starosti Daniela Legíňová-Sabová a o hudbu sa postarali Samuel Kováč a Ondrej Pavčok.

Soľ nad zlato

Soľ nad zlato

Po nich vystúpili domáci herci – Predškolská ustanovizeň Poletarac v Starej Pazove, ktorí predviedli známy príbeh Soľ nad zlato. Pod réžiu, úpravu textu a choreografiu sa podpisujú Olinka Stojancová, Miroslava Živkovićová a Sandra Molnarová, konzultantom je Miroslav Benka, scénografiu a kostýmy Vojislav Žakula a Mirjana Mikľanová a hudbu mala na starosti Mirjana Mikľanová.

Len pekne

Len pekne

Dramatickú scénku Len pekne, autora Jána Čajaka, nám zahrali herci zo ZŠ Jána Kollára zo Selenče. Réžiu tohto predstavenia mali na starosti Anna Koleková, Anna Petrášová a Tereza Trusinová.

Anna Lešťanová

 

 

 


Počas troch festivalových dní v Starej Pazove sú ubytované deti – predstavitelia súborov zo Šídu, Boľoviec, Kovačice, Bieleho Blata, Padiny, Pivnice, Selenče, Kysáča, Nového Sadu, Kulpína a Aradáča. Títo malí – veľkí herci sú zapojení do práce detkej poroty a ako spolupracovníci vo vstupoch do predstavení Moniky Necpálovej, moderátorky – anymátorky a dvoch ďalších členov jej tímu hercov SD VHV Stará Pazova – Ranky Lepšanovićovej a Vladimíra Vereša. Samozrejme, v práci divadelných dielní sú zapojené i deti zo Starej Pazovy.

Spoluoraganizátormi festivalu sú NRSNM, Obec Stará Pazova, SKUS hrdinu Janka ČmelíkaÚstav pre kultúru vojvodinských Slovákov a prostredky na realizovanie prehliadky zabezpečili aj Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem odbornej a detskej poroty výkony malých hercov  sleduje aj denná detská porota, ktorá udeľuje diplomy za herecké výkony –  mužskú a ženskú postavu.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs