Nové účely a princípy

30.máj 2013
Z udelenia zmlúv v rámci 80. poľnohospodárskeho veľtrhu

Z udelenia zmlúv v rámci 80. poľnohospodárskeho veľtrhu

ZMLUVY NA ZVEĽADENIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

V časoch finančnej suchoty každý investičný dinár príde vhod, najmä poľnohospodárom. Lebo ako zdôrazňuje pokrajinský premiér Dr. Bojan Pajtić, poľnohospodárstvo je najdôležitejším exportným odvetvím u nás a ak náš pôdohospodár žije dobre, tak i celý štát bude dobre žiť.

– Preto pokrajinská vláda počas uplynulých piatich rokov investovala viac ako dvadsať miliárd dinárov do poľnohospodárstva, tak do primárnej výroby, ako aj do spracovateľského priemyslu, – vyhlásil predseda vlády APV Bojan Pajtić 22. mája na stánku Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo na Medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu, kde prebiehalo udelenie zmlúv poľnohospodárom, ktorí získali prostriedky na základe troch súbehov uvedeného sekretariátu. Zmluvy v celkovej hodnote 175 miliónov dinárov dostalo 90 vojvodinských poľnohospodárskych subjektov, predovšetkým na zabezpečenie protiľadovcových sietí, zavlažovacích sústav a zariadení na rastlinnú výrobu vo fóliovníkoch a skleníkoch.

Od začiatku tohto roku Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo odštartoval desať súbehových procedúr, na základe ktorých rozvrhol 177 miliónov dinárov výrobcom. Do konca roka plánuje z pokrajinského rozpočtu vložiť, prostredníctvom súbehov a podnetov, viac ako 700 miliónov dinárov do rozvoja a zveľadenia poľnohospodárstva. Lebo je to nielen podporou jeho výroby a konkurencieschopnosti, ale aj prípravou a prispôsobovaním sa budúcemu uchádzaniu o prostriedky určené pôdohospodárstvu z fondov Európskej únie. Práve preto, uvádza podpredseda vlády APV a pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo Goran Ješić, sa aj po prvýkrát vyčleňujú prostriedky na tri uvedené účely a udeľujú podľa princípu, na základe ktorého sa budú prideľovať i iné zo súbehov predprístupových a iných európskych fondov. To prakticky znamená, že užívatelia úverových liniek z príslušného sekretariátu získavajú nenávratné prostriedky vo výške 60 percent schváleného úveru.

Mal by to byť ďalší prínos k naplneniu základných cieľov sekretariátu, ktoré by sa mali realizovať do konca mandátu, a sú ozaj ambiciózne: zvýšiť počet hektárov pod zavodňovacími sústavami na 300 000 a mať okolo 1 500 hektárov chránených protiľadovcovými ochrannými sieťami. Veď sme aj v poslednom mesiaci neraz boli svedkami obrovských škôd spôsobených vyčíňaním prírody.

                                                                                                  O. F.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs