Dôležitou súčasťou zmluvy je aj výmena názorov, skúseností a odborníkov, ako aj organizovanie pracovných stretnutí v medziach činností úradov pôsobiacich na území zmluvných strán. Na snímke sú podpisovatelia slávnostného aktu (zľava sedia): Martin Markuš (AERD), Ján Husárik (Obec Kovačica) a Miloslav Hampel, predseda mikroregionu Stonávka v Českej republiky

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs