Podpora štyroch regiónov

3.júl 2013
Predseda vlády AP Vojvodiny Bojan Pajtić a predseda Zhromaždenia István Pásztor

Predseda vlády AP Vojvodiny Bojan Pajtić a predseda Zhromaždenia István Pásztor

MEDZIREGIONÁLNA KONFERENCIA V NOVOM SADE

Vláda AP Vojvodiny bola organizátorkou dvojdňovej medziregionálnej konferencie Štyri hybné sily v rámci Stratégie Európskej únie pre dunajský región. V priebehu dvoch dní 1. – 2. júla v Novom Sade pobudli predstavitelia štyroch premyslene rozvitých európskych regiónov – Baden-Württemberg (Nemecko), Katalánsko (Španielsko), Lombardia (Taliansko) a Rhône-Alpes (Francúzsko). Cieľom združenia týchto regiónov je zvýšenie hospodárskeho rastu medzi uvedenými štátmi a rozšírenie spolupráce s inými regiónmi.

Medziregionálny projekt Štyri hybné sily Európy existuje od roku 1988. Tohtoročným predsedujúcim spoločnej politicko-hospodárskej misie je región Baden-Württemberg a česť organizovať konferenciu mala vláda AP Vojvodiny. Okrem predstaviteľov uvedených regiónov na konferencii sa zúčastnili aj predstavitelia regiónov z Rumunska, Maďarska a Chorvátska.

Predseda vlády AP Vojvodiny Bojan Pajtić vyhlásil, že organizovanie konferencie svedčí o úcte, ktorú si Vojvodina získala v Európe. Zdôraznil, že sa účastníci konferencie dohodnú, akým spôsobom bude Vojvodina využívať určité benefíciá, určené na rozvoj dunajského regiónu. „V priebehu dvoch dní dohodneme sa aj o tom, ako budú tieto štyri regióny lobovať za Vojvodinu v nadchádzajúcich rokoch, keď ide o EÚ fondy, ktoré bude Vojvodina využívať, ako aj o novom rozpočte od roku 2014 – 2020,“ povedal Pajtić.

Predstavitelia regiónov Talianska, Španielska a Nemecka (sprava)

Predstavitelia regiónov Talianska, Španielska a Nemecka (sprava)

Mario Melacini, minister priemyslu, výskumu a inovácií talianskeho regiónu Lombardia povedal, že sa v rámci konferencie zúčastní aj sedem spoločností z Lombardie, ktoré budú mať možnosť investovať do vojvodinského hospodárstva – sektora informačných technológií, sektora obnoviteľnej energie, poľnohospodárskych strojov a spracovania potravín. Na konferencii sa zúčastnil aj šéf delegácie EÚ v Srbsku Vincent Degert, ktorý vo svojom príhovore vyhlásil, že je Srbsko prichystané ísť dopredu a stať sa členom EÚ, čo potvrdilo aj rozhodnutie o začatí rokovaní. Srbsko však v nadchádzajúcom období očakáva spĺňanie mnohých záväzkov, z ktorých sú najdôležitejšie reforma súdnictva, boj proti kriminalite a korupcii, financovanie médií a vzťah k národnostným menšinám. Podľa neho Srbsko má silný potenciál v informačno-komunikačných technológiách a poľnohospodárstve a Vojvodina svojím etnickým zložením predstavuje Európu v malom.

Záverom prvého dňa konferencie bolo aj spoločné vyhlásenie štyroch regiónov a AP Vojvodiny, v ktorom uviedli, že štyri regióny potvrdzujú snahy Srbska o splnenie kritérií Európskej únie a vyjadrujú pripravenosť podporiť regióny západného Balkánu v priblížení k Európskej únii. S tým cieľom štyri regióny a AP Vojvodina potvrdili ich zámer o rozšírenie vzájomnej spolupráce, ktorá bude predovšetkým usmernená na manažment klastrov, rozvoj využívania biomasy a výmenu ideí cezhraničnej spolupráce. Na základe záverečnej deklarácie Štyri hybné sily vyjadrujú pripravenosť rozdeliť sa s AP Vojvodinou o svoje skúsenosti, znalosti a inštitucionálne riešenia.

Konferencia pokračovala aj v utorok, a to panelovými diskusiami v Master stredisku Novosadského veľtrhu a na Fakulte technických vied v Novom Sade.

J. Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs