Pohostinný a pohostinský

26.apr 2013

Ani dominantná srbčina v niektorých situáciách nemôže tak ublížiť našej slovenčine, nakoľko my sami uvedomelí Slováci. Aj nevedome, ale aj vedome, v presvedčení, že to môže aj tak obstáť, ako sme si namysleli. Tak je to aj so slovom pohostinne, ktoré neraz vystriedame so slovom pohostinsky. Preto si tu posvietime na významy týchto dvoch naoko podobných slov.

V slovníkoch nachádzame prídavné meno pohostinný rád, vďačne poskytujúci hojné pohostenie, štedrý: pohostinný človek, pohostinný dom, pohostinná rodina, pohostinná domácnosť, pohostinná krajina, pohostinné mesto. Príslovku pohostinne používame, keď chceme vyjadriť, že sme niekoho pohostinne prijali. Pohostinnosť je podstatné meno ženského rodu a ním charakterizujeme vlastnosť niekoho, niečoho pohostinného. Treba pripomenúť, že sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) nachádza len heslo pohostinný.

Pozornosť teraz upriamime na význam prídavného mena pohostinský: – poskytujúci stravu, nápoje: pohostinský podnik; – vykonávaný hosťami: pohostinské vystúpenie, pohostinské predstavenie, pohostinské hry – hry hosťujúceho divadelného súboru; príslovka je pohostinsky: pohostinsky účinkovať.

Podstatným menom pohostinstvo vyjadrujeme: – hostiteľskú vľúdnosť, štedrosť, ochotné poskytnutie pohostenia: rodina známa pohostinstvom; – podnik poskytujúci stravovanie, hostinec, jedáleň, reštaurácia.

Z tohto vyplýva jednoduchý uzáver, že hosťujúce súbory, tanečné, divadelné atď. vystupujú pohostinsky a domáci im vďačne poskytnú pohostenie, štedro ich privítajú ako pohostinný národ.

ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs