Poslanci o zdravotníctve a fondoch

24.máj 2017

Poslanci o zdravotníctve a fondoch

 

Na včerajšom 12. zasadnutí pokrajinského Zhromaždenia poslanci mali pred sebou 12 bodov, ktoré sa prevažne týkali oblasti zdravotníctva.  

Poslanci poslaneckej skupiny Už bolo dosť! (Dosta je bilo!)

Tieto body podporili všetky poslanecké skupiny a vzťahovali sa na programy v oblasti verejného zdravia na území AP Vojvodiny, programy vylepšenia liečby sterility biomedicínsky asistovanou reprodukciou, programy zachovania plodnosti u chorých na malígne choroby atď.

Pred začiatkom zasadnutia poslanci poslaneckej skupiny Už bolo dosť! (Dosta je bilo!) zdôraznili, že by sa oveľa väčší dôraz mal klásť na nedostatok pitnej vody na území pokrajiny. „Považujeme to za najväčší problém vo Vojvodine. Zo 48 testovaných vodovodov iba 8 uspokojilo požiadavky.“ Podľa ich mienky choroby, ktoré sú obsiahnuté v programoch, majú možné príčiny aj vo vode, ktorú občania pokrajiny pijú.

Poslanci analyzovali aj body týkajúce sa správ o minuloročnom fungovaní Fondu pre podporu investícií – Vojvodina investment promotion – VIP, Fondu Európske práce AP Vojvodiny a Pedagogického ústavu Vojvodiny.

Pripomíname, že vo februári t. r. na zasadnutí pokrajinského Zhromaždenia väčšinou hlasov poslanci schválili návrh na založenie Rozvojovej agentúry Vojvodiny, čím Fond pre podporu investícií prestal existovať. Podľa pokrajinského tajomníka pre hospodárstvo a turizmus Ivana Ɖokovića v minulom roku fond hospodáril úspešne. „Jeho úlohu prevzala Rozvojová agentúra Vojvodiny, ktorá aj naďalej bude pracovať na prezentácii Vojvodiny a pritiahnutí investícií,“ zdôraznil.

S týmto ale nesúhlasili poslanci Srbskej radikálnej strany, ktorí vo fondoch či agentúrach nevidia žiadny význam. „Sme toho názoru, že zrušením fondu pokrajine nebola zapríčinená žiadna škoda a takisto nič ani nezískala založením agentúry. Tvrdenia predsedu pokrajinskej vlády Igora Mirovića, že novozaložená Rozvojová agentúra Vojvodiny bude mať kľúčový význam pre ekonomický rozvoj pokrajiny, je iba lacná politická demagógia. Investície sa priťahujú tak, že sa zahraničným firmám, prevažne lacným textilným firmám, udeľujú obrovské subvencie, ktoré namiesto toho, aby vyvážali výrobky do zahraničia, predávajú ich v našej krajine, čím zapríčiňujú zánik domácich firiem,“ povedal Ɖurađ Jakšić (SRS).

Zástupca predsedu poslaneckej skupiny Demokratická strana – Demokratický zväz Chorvátov vo Vojvodine Nenad Borović sa o fungovaní fondov podrobnejšie nezmieňoval. Avšak, vyjadril obavy nad prácou novovymenovaných riaditeľov a predstaviteľov Kancelárie AP Vojvodiny v Bruseli. Ako povedal, voľba predstaviteľov kancelárie bola netransparentná a šéf kancelárie Srđan Mačkić „nemá žiadne odborné kompetencie ani referencie a ako sa vo verejnosti povráva iba tie, že je v kmotrovských vzťahoch s pokrajinským tajomníkom pre lokálnu samosprávu a medziregionálnu spoluprácu a regionálny rozvoj“.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs