Pozor na dlhy

26.apr 2013

POKIAĽ STE ŽILI URČITÝ ČAS NA SLOVENSKU, SKONTROLUJTE SI, ČI STE ZAPLATILI VŠETKY FINANČNÉ ZÁVÄZKY

Mimoriadne nepríjemné prekvapenie zažili niektorí Slováci z Vojvodiny, čo určitý čas žili v Nitre. Hoci Slovensko opúšťali s presvedčením, že všetky dlhy majú vyrovnané, opak sa ukázal pravdou. Exekútori začali od nich vymáhať stovky eur.

Dozvedeli sme sa o viacerých takýchto prípadoch, ale dotyční z pochopiteľných dôvodov chceli zostať v anonymite. Väčšinou doplatili na zanedbateľné sumy, ktoré dĺžili sociálnej či zdravotnej poisťovni. Minimálny dlh vznikol napríklad ako úrok za zmeškanú platbu. Časom sa na sumu pridávali ďalšie úroky. Keďže tieto osoby už nežili na Slovensku, nemali im kam zasielať ani výzvy na zaplatenie, a tak dlh narastal celé roky. Nakoniec sa celá záležitosť dostala do rúk exekútorov či firiem špecializujúcich sa na vymáhanie nedoplatkov. Tí si zaúčtovali ďalšie peniaze za svoje služby, takže zo zopár drobných postupne boli stovky eur.

Pokiaľ ste v minulosti žili na Slovensku a chcete sa vyhnúť takýmto nepríjemnostiam, odporúčame skontrolovať si svoje meno na stránke dlznik.sk. Tam sa dozviete, či niekto neeviduje vaše staré podlžnosti.

R. B.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs