Predstavenie AD INFINITUM víťaz Divadelného vavrínu 2015

16.nov 2015

Predstavenie AD INFINITUM víťaz Divadelného vavrínu 2015

Laureáti tohtoročného Divadelného vavrínu

Laureáti tohtoročného Divadelného vavrínu

Včerajším udelením cien sa skončila 46. Prehliadka slovenskej divadelnej tvorby v Srbsku. Za najlepšie predstavenie vyhlásené je pazovské nonverbálne divadlo AD INFINITUM autorskej dvojice Miroslava Kožíka a Miroslava Baka.

Druhá cena odišla do Vojlovice – Pančeva za kvalitný prednes muzikála Čarodejník z krajiny Oz v réžii Terezy Veberovej Oravcovej a tretia cena do Padiny za kvalitný prednes veselohry Pavla Brezníka Čo?

Po udelení cien

Po udelení cien

Predtým, ako boli udelené jednotlivé ceny a diplomy, odborná porota, ktorá pracovala v zložení Miroslav Benka (predseda poroty) Ján Makan, Miroslav Fábry (členovia), uviedla: „Na základe odsledovaných desať predstavení na Divadelnom vavríne 2015, odborná porota je názoru, že je príznačne zmenšená produkcia a tohtoročná prehliadka mala pomerne vyrovnanú úroveň predstavení priemernej kvality. Odborná porota v rámci časových možností mala otvorenú a vecnú komunikáciu so všetkými účastníkmi Divadelného vavrína. Aj napriek málopočetnému obecenstvu prehliadka bola realizovaná korektne, za čo odborná porota osobitne ďakuje hlavnému organizátorovi Miroslavovi Kožíkovi.“

V záverečnej časti programu vystúpilo hosťujúce predstavenie Čaj u pána senátora, ktoré predviedlo Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca.

Katarína Verešová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs