Príroda je len jedna – chráňme ju!

18.apr 2013

Človek má v rukách silu, ktorú môže usmerniť dvomi spôsobmi – buď pozitívne ovplyvní kvalitu životného prostredia, alebo bude ničiť všetko pekné okolo seba. Každodenne sme svedkami, že sa naše okolie čoraz väčšmi znečisťuje, prírodné zdroje sa nadmierne čerpajú…

O tom, že nie všetko je také čierne, svedčia ľudia, ktorí sa starajú, aby sa všetko čierne či sivé zmenilo na zelené. Títo tvoria Hnutie zalesňovateľov Nového Sadu, ktoré pôsobí už viac ako 50 rokov. Vzniklo v rámci veľkej akcie zalesňovania Srbska v roku 1960. Do konca 80. rokov akcie prebiehali naplno, no začiatkom 90. rokov, ako nám povedal koordinátor programových aktivít Hnutia zalesňovateľov Nového Sadu Aleksa Jeftić, pomaly sa strácala vôľa k serióznejšiemu zalesňovaniu, takže sa hnutie začalo orientovať na edukáciu občanov. Pričinilo sa aj o vznik štyroch parkov v Novom Sade, zlikvidovalo viac ako 30 divokých skládok v meste a na predmestiach, iniciovalo organizovanie podujatí, z ktorých sa niektoré stali tradičnými, ako Novosadská jar, Novosadská jeseň, Kvetinový trh atď.

Malú školu aranžovania a sadenia kvetov zatiaľ absolvovalo viac ako 3 000 detí (foto: Branko Vujkov)

„Myslíme si, že sa význam ekológie musí deťom vsádzať do vedomia už v útlom veku,“ zdôrazňuje A. Jeftić. „Z toho dôvodu je naša edukačná činnosť zameraná predovšetkým na deti, pričom práca s deťmi predpokladá dobrú komunikáciu s profesormi. Nadviazali sme ju cez Aktív profesorov biológie, ktorý sme založili pred 20 rokmi. Každoročne organizujeme početné akcie, kde sa deti priamo v prírode naučia základné veci o prírodných zdrojoch, ich význame a spôsoboch ochrany. Často počuť, že deti a mládežníci nie sú zainteresovaní o získavanie nových poznatkov o životnom prostredí. To nie je pravda. Keď organizujeme akcie, spolupracujeme s mnohými školami vo Vojvodine, takže s potešením môžem konštatovať, že deti s nadšením vpíjajú poznatky a prezentujú vlastné idey o ochrane životného prostredia.“

V našej krajine nie je nadostač lesov a podľa pána Jeftića problém je v štáte, ktorý sa k vysádzaniu nových lesov stavia celkom nezainteresovane. „Za posledných 30 rokov sa opakuje, že je zalesnených iba 5 – 6 % územia Vojvodiny, hoci medzičasom sa stav zmenil a dnes je zalesnených 14 %. Teda štát nemá záujem ani len o to, aby aspoň sprostredkoval presné údaje. Ďalším problémom je nedostatok sadeníc na  zalesnenie väčších plôch. Proste niet výrobcu, od ktorého by sa dalo kúpiť väčšie množstvo sadeníc naraz. Ďalšie problémy vznikajú pri výstavbe ciest. Všade vo svete sa ku koncu výstavby pracuje na výsadbe stromov, ktoré boli počas trvania prác zničené. U nás však na prstoch možno spočítať stromy vysadené pozdĺž nových ciest. Na tieto problémy náš štát nereaguje. Nesmieme však byť sebeckí, musíme myslieť aj na generácie po nás. A čo im zanecháme? Znečistenú pôdu, vzduch a vodu,“ konštatuje A. Jeftić.

Členovia Hnutia zalesňovateľov sa nevzdávajú. V súčasnosti sú ich snahy zamerané na vznik nových zelených plôch v Novom Sade, zavedenie moderných zavlažovacích systémov a na edukáciu občanov o význame vody, ktorú každodenne zbytočne míňame vo veľkom množstve.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs