Z PRODUKČNEJ BURZY: Ceny poľnohospodárskych komodít stabilné

11.jan 2016

Z PRODUKČNEJ BURZY: Ceny poľnohospodárskych komodít stabilné

V novom roku sa na novosadskej Produkčnej burze ešte neobchodovalo, môžeme povedať, že aj tu sú zimné prázdniny. V posledných dňoch roka 2015 sa obchodovalo iba so pšenicou, ktorej cena bola 19,58 din/kg (17,80 bez DPH), s kukuricou – 17,38 din/kg (15,80 bez DPH) a so sójou po cene 44,55 din/kg (40,50 bez DPH).

Pri porovnaní s cenami spomenutých poľnohospodárskych komodít z posledného dňa roku 2014 situácia je nasledovná: cena pšenice na deň 31.12. 2015 bola o 18,35 % nižšia; cena kukurice bola o 8,22 % vyššia a cena sóje o 4,71 % nižšia. Po prepočítaní na americký dolár situácia je ešte smutnejšia – všetky tri komodity majú nižšiu cenu v porovnaní s rokom 2014 (pšenica o 27 %, kukurica o 3,25 % a sója o 14,80 %).

Rok 2015 na novosadskej burze bol charakteristický pomerne stabilnými cenami takmer všetkých komodít. To sa vzťahuje najmä na obdobie od žatvy až do konca kalendárneho roka. Aj to bol jeden z dôvodov slabého obratu. Vývozcovia o tovar nemali záujem. Podľa predvídania ekonomistov a odborníkov, táto situácia by sa veľmi nemala zmeniť ani v prvom polroku 2016.

Svetový trh s obilninami možno ku koncu roka 2015 zhodnotiť nasledovne: všeobecne dobrá produkcia (druhý rok po sebe); vysoké celosvetové zásoby základných obilnín ; ceny výrazne oslabené a nižšie ako v roku 2014; trh je pod vplyvom poveternostných anomálií, kolísania hodnoty amerického dolára a geopolitických konfliktov.

Na svetových trhoch cena pšenice potravinárskej na konci roka 2015 mierne klesla. Na európskych trhoch sa pohybovala v rozmedzí od 153,62 eur/t (Slovensko) do176,00 eur/t (Belgicko). Cena pšenice kŕmnej sa pohybovala od 133,13 do 169 eur/t. Pšenica tvrdá sa predávala po 270 eur/t.

Cena jačmeňa sladovníckeho sa v Európe pohybovala v uvedenom období od 153,61 eur/t do 189,00 eur/t. Cena jačmeňa kŕmneho na európskych trhoch bola od 121,76 eur/t do 166 eur/t.

Cena kukurice sa stabilizovala na úrovni od 152,71 eur/t do 184 eur/t. Na burze v Chicagu sa predávala po 126,85 eur/t (platí pre marec 2016).

Ľ. Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs