Propagácia višní a ľudového kroja

1.jan 2013

Šikovné ruky Zuzany Mikulkovej ušili prvé obleky pre bábiky

Členky Združenia žien Jánošíčanka rok 2012 končia s niekoľkými významnými projektmi, pričom posledné dva sa týkajú ich najnovších aktivít – výroby suvenírov. S projektom, ktorý sa vzťahuje na vyhotovenie krojovaných bábik, sa uchádzali na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na súbehu Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a rodovú rovnosť získali prostriedky na usporiadanie dielní na zaúčanie mladých Jánošíčaniek do výroby slovenského ľudového kroja. „Keďže sú tieto dva projekty podobné, možno povedať, že sa navzájom dopĺňajú. Chceme vyrábať suveníry – bábiky, ktoré budeme obliekať do jánošíckeho ľudového kroja. Cez dielne plánujeme zručnosti a technike ozdobovania krojov naučiť aj mladšie generácie. Zo získaných prostriedkov sme kúpili dva šijacie stroje, obyčajný a overlock, žehličku, látky, stužky, čipky… Kúpili sme aj bábiky a členka združenia Zuzana Mikulková už ušila niekoľko krojov. Pravdaže, vyobliekané bábiky bude treba aj zabaliť do vhodného balenia, ale aj to sme si už vybavili. Rozhodli sme sa pre plastové obaly, ktoré sme už zaplatili a čoskoro ich máme aj dostať,“ ozrejmila podpredsedníčka združenia Viktória Kolárová.

Avšak nie je vždy všetko ružové. Združenie už dlhšiu dobu zápasí s nedostatkom miestností pre prácu. Náradie, ktoré vlastnia, je umiestnené na troch rozdielnych miestach. Jedna časť sa nachádza v základnej škole, druhá v súkromnom dome, ktorý im majitelia dočasne dali na používanie, tretia v miestnosti Domu kultúry, ktorú už začali zriaďovať a v ktorej plánujú stálu výstavu. Kúpou strojov, bábik a materiálu pribudla aj ďalšia, teda štvrtá časť majetku, a tá je zatiaľ umiestnená v dome V. Kolárovej.

Rok 2012 bol pre združenie viac-menej úspešný. Úspešne zorganizovali Višňové dni, uspokojivo propagovali višňové výrobky, získali dotácie, realizujú nové projekty, ale z druhej strany nie je doriešená otázka miestností, v ktorých by sa členky mohli naplno venovať svojim aktivitám. Keby sa združenie usídlilo na trvalej adrese a keby sa podarilo do bohatej činnosti zapojiť aj iných spoluobčanov, najmä pestovateľov višní, mohli by konštatovať, že sa ich snahy oplatili.

Jasmina Pániková

Foto: V. Kolárová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs