PRVÝKRÁT PO 40 ROKOCH

1.júl 2013

26Maturanti1972-7340r

PRVÝKRÁT PO 40 ROKOCH od skončenia trojročnej učňovskej školy, ktorej petrovské gymnázium kedysi poskytovalo učebne, sa v sobotu 15. júna stretla generácia žiakov skončených remeselníkov. Tí svoje školenie ako budúci krajčíri, chmeliari, murári a maliari ukončili v školskom roku 1972/1973. Bývalí žiaci z Petrovca, Kulpína, Pivnice, Erdevíka, Hložian, Nového Sadu, Brestovca a zo Slovenska sa na ich veľké potešenie po dlhých rokoch opäť stretli pod košatými lipami gymnázia. V spoločnosti svojho bývalého triedneho profesora Andriju Ćetkovića zo Somboru si zaspomínali na školské lavice a začiatočné kroky vo svojich remeslách. O toto výnimočné stretnutie sa postarali štyri Petrovčanky: Zuzana Šiarová, Mária Zelenáková a sestry Mária Fehérová a Zuzana Stracinská. Po triednickej hodine a životnom bilancovaní v reštaurácii Aróma si sľúbili, že už nebudú čakať ďalších 40 rokov, aby sa znova stretli.

J. Č-p 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs