Regionálna recitačná súťaž v Padine

29.mar 2016

Regionálna recitačná súťaž v Padine

Na veľkonočnú nedeľu v miestnostiach Miestneho spoločenstva Padina sa usporiadala regionálna recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre ženy, na ktorej vystúpili recitátorky z Padiny, Kovačice, Hajdušice a Bieleho Blata.

Recitátorky z Banátu aj tochto roku ponukli kvalitný umelecký zážitok

Recitátorky z Banátu aj tochto roku ponúkli kvalitný umelecký zážitok

Na literárnom sviatku na veľkonočnú nedeľu v Padine, v rámci mladšej vekovej kategórie, poéziu predniesli Alexandra Čížiková z Kovačice a Iveta Galasová z Padiny. Predstaviteľkami staršej vekovej kategórie v prednese poézie boli Katarína Šuľová a Anička Strehovská z Padiny, Kristína Marková z Hajdušice a Anita Jonášová- Mišićová z Bieleho Blata. Danica Vrbová z Hajdušice predniesla prózu v mladšej vekovej kategórii a v staršej skupine vystúpili Blažena Žiaková z Kovačice a Anna Slivková z Padiny.

Na začiatku podujatia sa príležitostnými slovami prihovorila Elena Haníková, predsedníčka Spolku žien z Padiny, ktorá zaželala účastníčkam mnoho úspechov na literárnej súťaži. Členky odbornej poroty prof. Zuzana Kotvášová, Eva Taubertová, knihovníčka a prof. Mária Kotvášová-Jonášová, spisovateľka, počas súťaže prihliadali na interpretáciu prednesu, umeleckú hodnotu, zrozumiteľnosť výslovnosti a jazykovú hodnotu. V záverečnej časti podujatia, v mene poroty, Kotvášová- Jonášová pochválila tohtoročné recitátorky a pre výnimočnú kvalitu tohtoročných prednesov navrhla, aby z každej kategórie postúpili po dve súťažiace. Tak v prednese poézie v mladšej vekovej kategórii postúpili Alexandra Čížiková a Iveta Galasová. Zo staršej vekovej kategórie si vstupenku na finálovú súťaž vybojovali Anita Jonášová-Mišićová a Anička Strehovská. V prednese prózy v mladšej vekovej kategórii ďalej postúpila Danica Vrbová a zo staršej Anna Slivková a Blažena Žiaková. Členky poroty dodali i to, že trvajú na tom, aby postúpili všetky navrhnuté kandidátky aj napriek obavám, či s ich rozhodnutím budú súhlasiť aj členky poroty finálovej súťaže, ktorá sa uskutoční v Báčskom Petrovci.

Regionálnu recitačnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre ženy, ktorú organizoval Spolok žien v Padine, moderovala Marka Galasová.

Elenka Ďurišová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs