Slovenská stopa v našich reformách

16.okt 2017

Slovenská stopa v našich reformách

Štátna tajomíčka Dana Meager a veľvyslankyňa Dagmar Repčeková

Peknú  a nevšednú bodku za rušným pondelkovým dňom položila dnes večer štátna tajomníčka Ministerstva financií Slovenskej republiky Dana Meager stretnutím s poprednými predstaviteľmi krajanskej komunity. Prebiehalo na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky na Novom Belehrade, ako vhodná príležitosť zasvätiť vzácnu hostku zo Slovenska do viacerých otázkach a problémov, s ktorými slovenská menšina denne žije.

– Musím povedať, že som veľmi príjemne prekvapená týmto stretnutím, – podotýka slovenská štátna tajomníčka. – Pre mňa je to úplne prvá skúsenosť so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Nikdy som si nevedela predstaviť, čo to vlastne znamená byť Slovákom v zahraničí. Nevedela som si predstaviť s čím všetkým musia  bojovať, keď si chcú udržať to, že sú Slováci, keď si chcú udržať jazyk, keď si chcú udržať to, aby ich deti mohli chodiť do slovenskej školy. Že sú to dennodenné problémy, s ktorými si potykajú, s tým, že hľadajú financie na existenciu vo svojej komunite, – povedala.

Kvety pre vzácnu hostku

– Dnes som počula prijemne veci, ale počula som aj smutné veci. A keďže som členkou Rady vlády pre Slovákov žijúcich v zahraničí, tak určite pre mňa tie veci, ktoré boli negatívne, nezostanú nepovšimnuté. A keď prídem na Slovensko a budeme zasadať,  tak budeme o tých problémoch rokovať, budeme sa o nich rozprávať, budeme sa snažiť nájsť také riešenie, aby som znovu, pri ďalšej návšteve, mohla počuť pozitívne správy, – vyzdvihla.

Dnes popoludní slovenská štátna tajomníčka slovenského Ministerstva financií Dana Meager a štátna tajomníčka Ministerstva financií Srbska Mirjana Ćojbašić podpísali Memorandum o porozumení medzi dvoma ministerstvami.  Cieľom je nastolenie ich dlhoročnej spolupráce, keďže sa uvedeným dokumentom stanovujú a trasujú aktivity v záujme nastolenia účinného a transparentného riadenia verejných financií, vrátane výmeny skúseností a údajov.

To najlepšie a najvýstižnejšie zhodnotila veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková, keď kvitovala, že podpísaním memoranda a týmto dňom vlastne začína prvá taká slovenská stopa v srbských reformách verejných financií.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs