Slovenské poviedky aj v audio formáte

15.okt 2015

Slovenské poviedky aj v audio formáte

Zdroj: Novosadská novinárska škola

Zdroj: Novosadská novinárska škola

Novosadská novinárska škola začiatkom septembra vypísala súbeh pre projekt Kovčežić (Skrinka). Z úhrnne vyše 50 prác po slovensky bolo zaslaných 10 poviedok. Do rozhlasového nahrávania odborná porota vybrala dve poviedky autorky Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej Jednozubý úsmev a Mikuláš, čo to v kapse schovávaš? Porota pochválila i poviedky, ktoré na súbeh zaslali Aneta Lomenová, Mária Kotvášová-Jonášová a Miroslav Macháč. Medzi najlepšie práce v tomto prvom súbehu projektu Kovčežić sa dostali i dve práce v kategórii chorvátsky / bunevský / šokacký, jedna práca v maďarčine, dve v rusínčine a jedna v rumunčine.

Cieľom tohto projektu bolo dostať poviedky v jazykoch národnostných menšín, prispôsobené deťom predškolského veku a žiakom nižších ročníkov základnej školy.

Špecifikom tejto akcie je, že práce, ktoré odborná porota vyhodnotila ako najlepšie, budú nahrané v audio formáte a tak – ako rozhlasová poviedka – budú prístupné i zrakovo postihnutým deťom. Srbský jazyk je v tomto prípade iba akoby mediátorom, lebo poviedky budú nahrané v jazyku, v ktorom boli napísané, a ako podklad budú mať textuálny preklad do srbčiny. Je to ďalší a krásny príklad spoznávania a zachovávania kultúrnej a jazykovej identity národnostných menšín v Srbsku.

V novosadskej novinárskej škole sa pustili do tohto projektu, lebo je toho času v ponuke málo poviedkového audio materiálu pre najmladších poslucháčov a s odozvou na prvý súbeh sú veľmi spokojní. Do stanoveného termínu dostali viac ako 50 poviedok pre deti v jazykoch národnostných menšín. Odborná porota podľa pravidiel súbehu mohla vybrať iba osem prác a to maximálne dve v jednom menšinovom jazyku. Prihliadali aj na to, aby bolo zastúpených čím viac autorov, ale dôležitejší im bol obsah ponúknutých poviedok: aby mali jasný odkaz pre mladučkých konzumentov, aby obsahovali moderný dej, zaujímavé prvky ľudovej tradície, tiež aby sa ľahko dali prispôsobiť rozhlasovému formátu a aby v tomto prevedení na čím jednoduchší a najzrozumiteľnejší spôsob oslovili poslucháčov.

Poviedky budú spracované do konca tohto roku a zverejnené na stránke Novosadskej novinárskej školy.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs